Články, týkající se katastrofy MiGu-15 20. slp ze dne 16. 5. 1957, při níž zahynul por. Ladislav Klimek...

MiG-15, Březejc u Velkého Meziříčí...

Návštěva u Ládi...

13.08.2013 08:51
... Úvod do letecké archeologie...    Asi nemusím vystvětlovat, co je to archeologie. Když se pár bláznů chopí lopat, lopatek, krumpáčů, štětečků a vydá se kutat do hlíny za účelem objevení objevů. Archeologie letecká pak jest v podstatě to samé. Jen se nehledá staré hradiště,...

Láska a válka...

11.09.2011 08:48
... Osudové setkání na osudovém místě...   Ten nadpis je sice trochu zavádějící, nemá nic společného s Velkou válkou ani se stejnojmenným filmem z USofA. Každopádně ta láska tam je na místě. Velká láska, krutě přetržená katastrofou. Vše v období, jež se všeobecně nazývá obdobím války...

Víkend v Grandhotelu Pod smrkem...

11.04.2010 08:40
   Nedokážu spočítat, kolikrát za poslední čtyři roky jsem si sliboval, že se vrátím na Vysočinu, do lesíka nad vesničkou Březejc, kde v květnu roku 1957 zahynul Láďa Klimek. Že se znovu vydám k malému kamennému pomníčku s jeho jménem a pokusím se ho v rámci možností zkulturnit. Každý...

Splněný slib...

17.09.2006 08:28
   Stojím na úzké neudržované silničce, za zády vesnička Březejc, přede mnou malý kopec beze jména, kdesi v dáli vykukují domky Velkého Meziříčí. Vysoko nad hlavou tiše krouží dvě nádherná káňata. Nedělní odpoledne poklidně zahřívá teplé slunce. Idylka babího léta jako vystřižená z...

por. Ladislav Klimek...

17.09.2006 08:26
... První oběť katastrofy u 20. slp... Psal se rok 1957, týden po prvním jarním dni. Na pozadí zostřené mezinárodní situace, způsobené krvavými událostmi v Maďarsku a válečným konfliktem na Středním Východě, udělil prezident republiky bojovou zástavu nedávno nově utvořenému 20. stíhacímu leteckému...