Články, týkající se katastrofy Mi-4 4. slp ze dne 12. 9. 1972, při níž zahynuli mjr.Fišer, mjr. Kašpar, kpt. Kout, pplk. Dr. Salaba, pplk. Novotný, pplk. Dolník, mjr. Máca, mjr. Zástěra, kpt. Kraus, čet. v. z. Wagenknecht....

Mil Mi-4, Rudíkov u Třebíče...

Pátrání...

04.02.2014 09:33
Přátelé a kolegové (i z ostatních odboček SLČR), sháníme informace, dokumenty, fotografie, vzpomínky svědků, ohledně výše zmíněné katastrofy...