Usnesení...

03.09.2015 19:52

Valné hromady Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO", SLČR, z. s.

ze dne 3. září 2015

(ke stažení zde...)

 

Přítomní členové Odbočky 30:

LENERT Antonín – předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen Výboru

LEHOVEC Jan – revizor

KUČERA Luděk

SUCHÝ Antonín

VLČKO Ján

SZABÓOVÁ Monika

 

   Na Valné hromadě Odbočky 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky, konané dne 3. 9. 2015 v Praze v hotelu Duo, odsouhlasili výše uvedení členové 100% hlasů Závěrečné usnesení v tomto znění:

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...

(termín: průběžně)

 

 1. Valná hromada souhlasí s předloženými zprávami o hospodaření a revizi...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s vyplacením odměny hospodáři ve výši 5% z celkového zůstatku na účtu Odbočky...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:

Štěpánka Říhová, Monika Szabóová

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím Vítězslava Klímka jako nového člena Výboru...

 (termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím Jana Lehovce jako nového revizora Odbočky...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí informaci o zrušení členství u těchto členů Odbočky

Josef Křena – na vlastní žádost

Jaroslav Vaněček – na vlastní žádost

Václav Bäuml – úmrtí

Jiří Dědeček – úmrtí

Jiří Horák – úmrtí

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s vyloučením p. Alexy, pokud do konce listopadu 2015 neuhradí dlužné částky za členské příspěvky z let 2013-2015

(termín: 30. 11. 2015)

 

 1. Valná hromada ukládá tajemníkovi aktualizovat seznam členů Odbočky a jejich kontaktních údajů...

(termín: 31. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy o stavu SLČR a anketě p. Pavlíka...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu p. Říhy o přípravách odhalení pomníku československých letců a souhlasí s návrhem na průběh slavnostního aktu...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí prohlášení p. Vaška a ukládá členům Odbočky do 17. 9. 2015 zaslat Výboru své názory k zaujetí stanoviska...

(termín: 17. 9. 2015)