Usnesení...

17.09.2014 08:56

Závěrečné usnesení Valné hromady Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO"

ze dne 17. září 2014

(ke stažení zde...)

 

 

Přítomní členové Odbočky 30:

LENERT Antonín – předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

VANĚČEK Jaroslav – revizor

VLČKO Ján

BORŮVKA Jan

POUR Jiří

VANĚČKOVÁ Věra

RATAJ David

 

   Na Valné hromadě Odbočky 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky, konané dne 17. 9. 2014 v Praze v hotelu Duo, odsouhlasili výše uvedení členové 100% hlasů Závěrečné usnesení v tomto znění:

 

  1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...

(termín: průběžně)

 

  1. Valná hromada souhlasí s předloženými zprávami o hospodaření a revizi...

(termín: 17. 9. 2014)

 

  1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:

Michal David, Jakub Jasaň, Jan Kejda, Jan Lehovec, Karolína Prokopová, David Rataj, Věra Vaněčková, Miloš Vejnar, Lukáš Veselý, Michal Veselý

(termín: 17. 9. 2014)

 

  1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů Výboru odbočky, s účinností ke dni platnosti nových Stanov:

Borůvka Jan, Kučera Luděk

(termín: 17. 9. 2014)

 

  1. Valná hromada souhlasí s přijetím nových Stanov v předložené podobě, upravených dle nového Občanského zákoníku. S výhradou drobných redakčních úprav, které budou dořešeny průběžně a k nimž není třeba souhlasu VH...

(termín: 17. 9. 2014)

 

  1. Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaných i uskutečněných akcích členů Odbočky 30...

(termín: 17. 9. 2014)

 

  1. Valná hromada ukládá členům Výboru zajistit a obnovit kontakt s příbuznými patrona odbočky gen. Mrázka a tyto informovat o dění v odbočce a o neustálé snaze udržet generálův odkaz a přenést jej na generace následující...

             (termín: průběžně)