Usnesení...

13.06.2012 01:39
... Valné hromady Odbočky 30...

©Pytlák
 
Přítomní členové Odbočky 30:
LENERT Antonín – předseda
KŘENA Josef – čestný předseda
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
VLČKO Ján – revizor
ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel
BÄUML Václav
JAREŠ Karel
BORŮVKA Jan
KUČERA Luděk
HAJN Michal

Na Valné hromadě Odbočky 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky, konané dne 13. 6. 2012 v Praze v hotelu Duo, odsouhlasili výše uvedení členové 100% hlasů Závěrečné usnesení v tomto znění:

1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...
(termín: průběžně)

2. Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření a revizi a souhlasí s rozhodnutím posílat platby členských příspěvků vždy po 1. 1. na běžný rok ve výši 300,- Kč na osobu, nebo 200,- Kč na osobu bez Zpravodaje SLČR...
(termín: průběžně)

3. Valná hromada ukládá Výboru odbočky zpracovat přehled provedených společenských akcí a tento prokazatelně předat na předsednictvo Svazu letců...
(termín: do 1. 8. 2012)

4. Valná hromada ukládá všem členům odbočky důstojně se zúčastňovat a reprezentovat odbočku na společenských akcích, na akcích pořizovat dokumentaci a tuto poskytnout tajemníkovi odbočky ke zpracování a archivaci...
(termín: průběžně)

5. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:
Jan Borůvka, Michal Hajn, David Klvaňa, Luděk Kučera, Josef Říha,
a členů Mrázkových vlčat:
Matěj Říha
(termín: 13. 6. 2012)

6. Valná hromada ukládá Výboru odbočky rozpracovat přehled akcí, které by jednotliví členové mohli navštívit a kde by mohli propagovat činnost naší odbočky...
(termín: do 31. 10. 2012)

Usnesení VH ke stažení...