Tři králové...

12.09.2011 02:54
... Pietní akt v Kolíně a v Lošanech...

©JoKr
 
12. září 2011 konal se v Kolíně v Kutnohorské ulici pietní akt u pamětní desky škpt. Václava Morávka...Zástupci organizace "Společnost Václava Morávka", Armády České Republiky, zastupitelé města a kraje i čestní hosté položili věnce u památníku jednoho ze slavné protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Poté se celá společnost přesunula do nedalekých Lošan, kde proběhl podobný pietní akt u pomníku pplk. Josefa Mašína (gen. maj. im). Cílem této slavnosti bylo důstojné připomenutí výročí narození obou zmíněných hrdinů (škpt. Morávek se narodil 8. 8. 1904, plk. Mašín 26. 8. 1896), ale i třetího ze skupiny, pplk. Josefa Balabána (gen. maj. im). Tento se narodil 5. 6. 1894...

Za naši odbočku zúčastnil se této slavnosti plk. Josef Křena. Jedním z nejzajímavějších okamžiků tohoto dne bylo, dle jeho slov, setkání s dcerou a vnučkou Josefa Mašína. Se zážitky z této nezapomenutelné akce se s námi ostatními jistě podělí v některém z příštích Bulletinů, případně na schůzi Výboru odbočky...