Nový památník...

08.10.2011 02:42
... Neznámým příslušníkům RAF a obětem holocaustu...

©Filip "Biggless" Procházka
 
Pozapomenuté příslušníky Royal Air Force a oběti holocaustu z východočeské obce Trhová Kamenice připomene nový památník. Doplní ten stávající, věnovaný obětem druhé světové války – padlým partyzánům a popraveným politickým vězňům.

Na Adolfa Doubala, mechanika, Karla Bergmana, tlumočníka, Marii Alinčovou, Josefu Flaschnerovou, Maxmiliana Neumana, Jiřího Reiningera, Rudolfa Votického a jednotlivé členy rodin Bergmanových, Fuchsových, Reitmanových, Sternových, Vohryzkových a Weissensteinovýc; celkem více než čtyři desítky osob; si tak budou moci znovu vzpomenout jejich sousedé a sourodáci. Oba příslušníci RAF se po válce vrátili do zahraničí, na jejich zapomenutí měl podíl i komunistický režim, a tak o nich doposud vyšla jen několikařádková zmínka. Ostatní jmenovaní se v Trhové Kamenici narodili, žili a pracovali tam nebo z ní odejeli do koncentračních táborů. Protože mnozí z nich žili po svém narození jinde, či tam přišli jen za prací a pak se museli odstěhovat, zapomnělo se na ně. Vědělo se jen o těch usedlých ¬- Bergmanových, Fuchsových a Weissensteinových a Marii Alinčové. Jejich osudy ale byly po desetiletí, stejně jako jména dalších sousedů, zahalena tajemstvím. Nové informace a jména jsem nalezl díky čtyřem letům pátrání v desítkách archivů a čtyřech zemích. Zmizelí sousedé dostali jména, u většiny z nich jsou známé i jejich osudy. Vytesání jejich jmen do kamene má být trvalou připomínkou, že na Českomoravské vrchovině, a nejen tam, žili. Aby nebyla známa jen jména, budou vydány i dvě knihy, věnované jak oběma příslušníkům Royal Air Force, tak trhovokamenickým židům.

Památník by měl být odhalen na počátku září 2012 u příležitosti 110. narozenin Karla a Grety Bergmanových na náměstí před školou v Trhové Kamenici. Rozpočet je odhadnut na 70 000 Kč s tím, že bude financován z grantů, sponzorských darů, příspěvku městyse a vlastních peněz realizátora. Knihy by měly být vydány v roce 2013.

Bergmanovi, Fuchsovi a Weissensteinovi byly nejvýznamnější trhovokamenické židovské rodiny. Válku přežili pouze Věra Bauerová, rozená Fuchsová a Karel Bergman. Dalších čtyřicet lidí bylo zavražděno v Majdanku, Osvětimi, Terezíně, Treblince či neznámo kde.

Adolf Doubal se narodil 22. 6. 1917. Po studiích na baťových školách byl odeslán do Kanady jako instruktor výzkumník – chemik. Tam se už ale nedostal. Místo toho byl v Marseille odveden. Po pádu Francie se dostal do Velké Británie a jako mechanik byl přidělen ke 312. stíhací peruti, 134 airfield a 6310 Servicing Echelon. Po válce odejel s rodinou do Kanady, kde pracoval ve firmě Baťa. Zemřel 15. 3. 1959.

Karel Bergman se narodil 2. 9. 1902. Po studiích se stal prokuristou a posléze majitelem vlasařské firmy. Aby se vyhnul rasové perzekuci, odešel do zahraničí. Ve Velké Británii sloužil u 312. stíhací perutě a Velitelství stíhacího letectva jako překladatel a tlumočník. Po válce se se svou rodinou vystěhoval z Československa do Velké Británie, kde pracoval v textilním průmyslu. Zemřel 14. září 1983.

Filip Procházka
realizátor památníku
zakladatel KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, o.s.
 filip@europeanbattlefield.net
 tel.: +420 777 220 517