Bulletin č. 39...

11.06.2014 11:45

Vážení kolegové!

 

Jaro udeřilo s plnou silou a nám nezbývá, než se stejnou silou pracovat na úkolech a problémech v naší Odbočce…

 

Jako první a pro nás nejdůležitější úkol je úspěšně připravit a realizovat naší Valnou hromadu. Termín je znám, program jsme na našem Výboru, který byl 2. 4. 2014 připravili a budu se těšit na vaši maximální účast. Bude o čem diskutovat a jednat. Kromě přijetí nových členů Odbočky, volby nových členů Výboru, budeme projednávat nové Stanovy Odbočky. Text návrhu Stanov připravila naše redakční rada ve složení (bez titulů a hodností) pánové Vaněček, Křena, "Pytlák" a musím vyslovit obdiv a poděkování za odvedenou práci. Návrh Stanov je plně v souladu s novým Občanským zákoníkem a plně vystihuje naše postavení ve Svazu Letců, kde jsme Odbočka s plnou právní subjektivitou. Počkáme, jak dopadnou pokračující neplodné diskuse na Předsednictvu SL, Celostátním výboru SL a pokud bude něco pro naše Stanovy potřebné, tak je doplníme. Formu doplnění vyřešíme…

 

Dále si vás dovoluji požádat o sdělení názoru na Anketu k návrhu pomníku Padlým letcům, kterou "Pytlák" umístil na naše stránky. Některé práce "páťáku" jsou zajímavé…

 

Jak jsem vás informoval v minulém Bulletinu, tak mimořádný VII. sjezd SL se bude konat 25. 9. 2014. Volba delegátu byla stanovena podle klíče 1:10 členské základny, kde je vhodné vybrat delegáty z členů Výborů Odboček. Na VH rozhodneme, kdo bude naší Odbočku zastupovat. Pokusíme se prosadit náš návrh, aby stávající SL byl zrušen a následně znovu založen jako nový "Zapsaný Spolek". Tento náš návrh byl na posledním CV SL 8. 2. 2014 většinou konzervativních členů nepochopen. No uvidíme…

 

Ve vztahu k MIDO pracuje komise na právním řešení problému, materiály jsou připraveny a čeká se na rozhodnutí právního zástupce SL o zahájení řešení…

 

Přeji nám všem pevné zdraví a hodně chuti do činnosti v naší Odbočce

 

Ing. Antonín Lenert, předseda odbočky

 

 

 Z novinek...

 

- Na konci února byla slavnostně zahájena likvidace vojenských objektů v prostoru bývalého VVP Milovice-Mladá. Bude odstraněno přes 350 objektů, bohužel včetně drtivé většiny Úlů na letišti. Slavnostního zahájení zúčastnil se p. Křena, jenž při té příležitosti zahájil jednání o umístění pamětní desky zahynulým letcům u milovického Městského úřadu...

- 2. dubna sešel se Výbor odbočky na další pravidelné schůzi. Kromě přípravy nových Stanov staly se jedním z nejdůležitějších úkolů přípravy letošní Valné hromady...

- Valná hromada se uskuteční tradičně v Leteckém klubu hotelu Duo v Praze 11. června od 11:00 hodin. Vzhledem k nutným změnám je potřeba sejít se v pokud možno velkém počtu...

- Mimo jiné budou přivítáni a oficiálně schváleni noví členové odbočky. Jsme pravděpodobně jedinou, nebo alespoň jednou z mála odboček, která se může pochlubit značným nárůstem členské základny za poslední tři roky a také snížením věkového průměru svých členů...

- proběhne též doplňková volba členů Výboru, opět z důvodu naplnění požadavků nového Občanského zákoníku. V současné době jsou do Výboru kooptováni p. Borůvka a p. Kučera, jejich řádné zvolení náleží do pravomoci Valné hromady...

- Byla zahájena avizovaná anketa, vyhlášená na besedě s žáky 5. ročníku milovické Základní školy TGM (viz. samostatný příspěvek). Doručené práce – návrhy na pomník letcům, kteří zahynuli ve službě vlasti po startu z milovického letiště, či v jeho okolí – byly spolu s anketou uveřejněny na webových stránkách odbočky. Anketa potrvá do poloviny května. První tři autoři (dle počtu obdržených hlasů) budou odměněni volnými vstupenkami pro sebe a dospělý doprovod na 10. Dobový letecký den v Mladé Boleslavi. Vstupenky budou slavnostně předány na besedě s pplk. Jaroslavem Klackem...

- Na mezinárodním klání Taekwon-Do ITF Best of the Best 2014 v Říčanech vybojoval Matěj Říha stříbrnou a bronzovou medaili v žákovských kategoriích „tul-sestavy“ a „matsogi-sportovní boj“...

- 8. dubna zúčastnili jsme se spolu s kolegy z KVD Nymburk exkurze na 21.zTL v Čáslavi. Ces-tou na základnu navštívili jsme též místo katastrofy L-159 u Radovesnice nedaleko Kolína a vzdali hold npor. Sovinovi, jenž zde při katastrofě 23. listopadu 2012 zahynul...

- V týž den sešel se v Praze pravidelný CVSL, o němž jste byli informováni v úvodním slově předsedy. Jisté je, že v současném Svazu letců to vře a čím dál více jeho členů volá po rebélii...

- Na westernových závodech ve střelbě z perkusních a křesadlových zbraní prodělal Matěj Říha svůj závodní křest ohněm a olovem v dospělé kategorii. Sice neuspěl, nicméně v dětské kategorii „svišť“ vystřílel sobě i nám krásné třetí místo. Dospělí členové historického střeleckého družstva, soutěžící v kategoriích „civilní mušketa“ a „libovolná předovka“ tentokráte neuspěli. Snad se jim v květnu na závodech ve Starém Kolíně povede lépe...

- V úterý 22. dubna proběhlo ve Dvorech již druhé kolo Mrázkovy ligy. Odbočkoví ostrostřelci opět, jako minule, obsadili příčky nejvyšší...

- 23. dubna se p. Křena zúčastnil natáčení dokumentu ČT, týkajícího se pobytu vojsk SSSR na území Milovic...

- Opět, jako každý rok, požádali jsme organizátory Aviatické pouti v Pardubicích a Dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi o možnost zvýhodněných vstupenek pro členy odbočky. Věc je stále v jednání, nicméně již teď víme, že členové starší 70 let budou mít v Mladé Boleslavi vstup zdarma. Nicméně, byli bychom rádi, kdybyste (pokud možno co nejdříve) dali vědět, zdali máte zájem se jmenovaných akcí zúčastnit. Mimochodem, návštěvu DLD v Mladé Boleslavi vřele doporučujeme. Na trávnaté dráze pod Chlumem možná přistane (!!!) i MiG-15 s československými znaky...

- Výbor plánuje též uspořádat exkurzi na 21.zTL v Čáslavi, především pro členy odbočky. Prosíme, i v tomto případě dejte vědět, zdali máte zájem se zúčastnit...

- Starosta Milovic p.Pilc přislíbil patronaci nad zářijovým Pohárem starosty Milovic, střeleckou soutěží, uspořádanou pro širokou veřejnost ke Dni letectva...

- Obdrželi jsme oficiální souhlas vedení VHU Praha ke studijní návštěvě leteckého muzea ve Kbelích a k důkladnému prozkoumání zejména vystavených Il-28 ...

- Rádi bychom touto cestou poděkovali kolegovi Klímkovi za zaslání propagačních materiálů. Velice je ocenily nejmenší modeláři ze školního modelářského kroužku pana učitele Huka. Doufejme, že opět budeme moci někde jejich výtvory prezentovat...

- zúčastnil se někdo z Vás natáčení nějakého filmového či televizního díla jako pilot? Prosím, ozvěte se, chceme vytvořit jakýsi souhrn vzpomínek našich „filmových letců“...

 

 

 Připravované akce...

 

... Máte-li sami nějaký zajímavý návrh, nebo víte-li o nějaké akci, které bychom se měli zúčastnit, informujte nás...

17. 5. – Milovice, Den rodiny

17.-18. 5 – Starý Kolín, Pohár starých křesadel

24. 5. – Pardubice, setkání příslušníků 4.slp, 6.lprap, 22.rtz

25. 5. – Den pro rodinu, Výstaviště Brno

31.5.-1.6. – Pardubice, Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara

31. 5. – České Budějovice, setkání příslušníků 1.slp k 70. výročí jeho založení

31. 5. – Nymburk, XXIV. slet letadel na letišti Nymburk

1. 6. – Milovice, Mezinárodní den dětí

8. 6. – Brno-Tuřany, Dětský den

11. 6. – Praha, hotel Duo, schůze Výboru Odb30 a Valná hromada Odb30

19.-21. 6. – Hradec Králové, European Helicopter Show 2013 (20.6. velký letecký den)

srpen – výročí letecké bitvy nad Moravou - výstava v Přerově (bude upřesněno)

 

Životní jubilea...

 

V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky a přátelé:

28. 5.–Vaněčková Věra (74)

1. 6.–Bažant Vlastimil (84)

25. 6. – Veselý Lukáš (23)

29. 6.–Suchý Antonín (82)

10. 7.–Čuba Vladislav (84)

13. 7.–Klímek Vítězslav (69)

20. 7.–Pour Jiří (87)

21. 7.–Vaněček Jaroslav (78)

24. 7.- Veselý Michal (46)

8. 8.–Kloboučník Josef (80)

31. 8.–Borůvka Jan (37)

 

Bulletin č.39 ke stažení zde...