17.listopad a Okřídlený lev na Klárově...

17.11.2014 00:14

 

  Symbolicky na 17. listopad uspořádala Praha 1 malé shromáždění u pomníku letců RAF – Okřídleného lva, aby připomněla nejen ty, kteří se už dávno před tím zasloužili o naši svobodu, ale i to, že pomník a jeho umístění je stále solí v očích Magistrátu hl. m. Prahy a jeho Odboru památkové péče. Několik dní před tímto aktem bylo do podstavce pomníku nainstalováno slavnostní osvětlení, které mělo být poprvé spuštěno právě při této příležitosti. Setkání tedy uspořádal starosta Prahy 1, pan Oldřich Lomecký, kterému patří dík nejen za to, že prosadil umístění pomníku, tam kde je, ale i za to, že nadále bojuje s byrokraty a s rádoby památkáři...

   Pan starosta ve svém projevu zdůraznil úlohu bojovníků za svobodu ve všech dobách a závěrem pronesl pozvání na stejné setkání, ve stejnou dobu a hlavně na stejném místě za rok. Další projev měl brig. gen. Dvořák z letectva a pak plk. Stanislav, veterán od výsadkových vojsk. Těchto veteránů tam bylo několik a dělalo důstojnou skupinu v rámci všech přítomných, kterých bylo, navzdory večerním hodinám a dešti, docela dost (odhadoval bych 50 i více). Dalším, kdo zde krátce hovořil a hlavně tvořil patřičnou parádu, byl kamarád Joe Vochyán ze Spifire Clubu ve své uniformě RAF. Také tu byl z britské ambasády Mr. Shepherd. Ze Svazu letců tu byli plk. Pavlík, plk. Bažant a Honza Adámek. Vše zajišťovali pražští hasiči, včetně kladení věnců, jako vlajkonoši a hlavně s technickým zabezpečením...

 

Malá fotogalerie...

 

   A pak se zhaslo osvětlení, aby se poprvé rozářilo nasvícení pomníku a bylo věru efektní, hlavně obě „zlatá“ křídla lva. Byla to paráda. Měl jsem možnost s panem starostou Lomeckým pak krátce hovořit a on řekl, že boj ještě není vyhraný, nicméně bude pokračovat. Já mu nabídl, že bude-li potřebovat podporu, ať jen pískne a my nastoupíme k pomoci a že nás hodně, o tom svědčí i petice na netu. Obecně můžu říci, že to bylo zase setkání spřízněných duší a to je vždy fajn...      

Honza Lehovec