Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

Kliknutím na obrázek vstoupíte na web projektu...

Pozor! Změna účtu!!!

Od 15. 11. 2017 platí nové údaje, týkající se účtu našeho klubu
číslo účtu 670100-2215030740
kód banky 6210 (mBank)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Naši partneři...

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Pozvánka do Letňan..

16.08.2018 04:15
Klikněte na obrázek...

Informace od Toníka Suchého...

15.08.2018 20:14
Dobrý den kamarádi. Reportáž z odhalování pamětní desky 21.8. na Žižkově náměstí bude z regionální Tv Morava natáčet redaktorka paní Petra Němečková a redaktor pan Vít Mikulčík. Druhý den ve středu 22.8. to půjde do světa. Už se na to oba těší. Pěkný den a ať  nám všem to dobře dopadne. Stálo...

Okřídlený lev...

14.08.2018 21:59
Malý report od Honzy Lehovce v sekci Žvanírna...

Pozvánka do Jindřichova Hradce...

14.08.2018 21:59
Přátelé a kamarádi od luftu. Rok se s rokem sešel a opět se blíží čas našeho Setkání. Letos to bude již po pětadvacáté! Naše akce je nejdéle trvající svého druhu v celé České republice.    Srdečně Vás všechny zvu, jménem našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec i jménem...

Výroční kabátek...

01.08.2018 15:10
Albík dostane slavnostní kabátek, k padesátiletému výročí tohoto typu. Více zde...

Modelky...

01.08.2018 15:09
Nad Čáslaví pózovaly letouny AČR. Více zde...

Nad Pálavou...

25.07.2018 13:05
Valná hromada v Brně se letos moc nevyvedla. Ale byl z toho alespoň prima rodinný výlet. Víc ve Žvanírně...

Nezlomní navždy...

22.07.2018 12:39
Ve Žvanírně naleznete report z letošní celostátní konference VSR...

Zeppelin nad Prahou...

03.06.2018 22:47
Jistě jste zaznamenali před několika dny ladně se pohybující vzducholoď nad Prahou. Zde odkaz na zajímavou fotogalerii, jaký pohled se mohl naskytnout cestujícím v tomto vzdušném plavidle...

Vzpomínka na Regiho...

20.05.2018 13:32
Máme za sebou úspěšně letošní střelecké klání pro školáky. Reportáž a fotogalerie naleznete v sekci Žvanírna...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>