Kliknutím na logo se dostanete na stránku věnovanou projektu...

Facebookovou stránku projektu "Školáci na křídlech kolem světa naleznete pod tímto odkazem...

Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme nositelé tradic Svazu letců České republiky...

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Číslo účtu 670100-2215030740

kód banky 6210 (mBank)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době se členská základna skládá zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 39 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Naši partneři...

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Napsali o nás...

28.01.2020 14:02
Dnešní nález ve schránce poštovní. Děkujeme Vlastíkovi Kolomazníkovi za zaslání... (Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...)

Expedice Willy Fog...

20.01.2020 14:05
V levém sloupečku přidána nová rubrika "OK-EWF", která se týká výhradně projektu "Školáci na křídlech kolem světa"...

Vlčí máky...

17.11.2019 09:46
Kde všude letos rozkvetly vlčí máky? Zjistíte v sekci "Žvanírna"...

Pozvánka...

17.11.2019 09:46
Pozvánka do Jindřichova Hradce na besedu Jany Nevrklové...

Komplet Kobra a Tygr...

08.11.2019 23:54
V sekci Žvanírna komplet reportáží a fotogalerií z návštěvy Tolji Kvočura v ČR. plus report z exkurze do KT Mauthausen...

Kobra a Tygr...

03.11.2019 09:47
Do ČR zavítal na krátkou návštěvu pplk. Anatolij Nikolajevič Kvočur, zkušební a předváděcí pilot, ikona světového letectví a Hrdina Ruské federace. Máme v tom tak trochu prsty, takže nakoukněte do sekce "Žvanírna"...

Poslední let Lady Agnes...

23.10.2019 09:57
Odkaz na zajímavý článek v rubrice Žvanírna...

Pro Kamaráda na Misi...

23.10.2019 09:50
Děti z milovické školy vytvořily pozdravy pro Kamaráda na Misi. Více v rubrice "Projekt Biskaj"...

Dvě nové pozvánky...

23.10.2019 09:47
Tentokráte na přednášku Jana Dúbravčíka v Holešově a na již XXIX. Reprezentační ples v pražské Lucerně...

Další akce...

01.10.2019 00:39
V rubrice Žvanírna dodány reportáž z letošního střeleckého klání a přípravy na Den válečných veteránů...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>