Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

Kliknutím na obrázek vstoupíte na web projektu...

Pozor! Změna účtu!!!

Od 15. 11. 2017 platí nové údaje, týkající se účtu našeho klubu
číslo účtu 670100-2215030740
kód banky 6210 (mBank)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Naši partneři...

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Slavnosti svobody...

08.05.2019 19:08
Navštivte sekci "Žvanírna", přibyly tam nové články. Report z Plzně, něco málo k problémům kolem pomníku Okřídleného lva a taky první report z mise Czechoslovakian Heroes Tribute 2019...

Vybavujeme se...

23.04.2019 14:34
Dorazila zásilka expedičních košil, triček a nášivek od partnera projektu "Czechoslovakian Heroes Tribute 2019". Více v sekci Žvanírna...

Red Bull Demo!...

10.04.2019 09:54
Dobrá věc se podařila, byť se jedná o další z akcí, která vznikla jako nápad nad sklenicí oroseného piva... Martin Šonka, Petr Kopfstein a další dva závodníci vystoupí na Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara v rámci demo programu Red Bull Air Race. Každý den ve dvou desetiminutových závodních blocích...

Czechoslovakian Heroes Tribute 2019...

28.03.2019 21:55
Další exedice do Austrálie se blíží... Více v sekci Žvanírna...

Prosba od kolegů...

08.03.2019 12:15
Prosba od kolegů:   "Dobrý den, pátráme po události Ing. Juraje Šouce v 70. létech na Východním Slovensku. Víme jen, že to byl asi Čmelák..."   Máte-li nějaké info, dokumentaci, fotky atd., pošlete je prosím na klubový email...  

Pohár Malýho Vlk...

27.02.2019 20:13
Máme ho za sebou. Bylo to náročné, jako vždy, ale zvládli jsme to a odvezli i něco cenných kovů. Víc v sekci Žvanírna...

Letecký sportovec roku...

21.02.2019 22:22
Klub leteckých novinářů vyhlásil Leteckého sportovce roku 2018. Zde odkaz na článek, doufejme, že se brzy dostaneme i k nějaké fotografii. Anóbrž i my byli u toho! A to včetně našeho v podstatě nejmladšího zástupce!...   K dispozici též odkaz na videozáznam na Airzone.tv

Dakota a mistr světa...

22.11.2018 08:16
Řeklo by se, že ke konci roku bude spíš klid. opak je pravdou. Víc v rubrice "Žvanírna"...

Martin Šonka je mistrem světa!!!

19.11.2018 11:48
Fantastický závod zaletěl dnes český pilot Martin Šonka v americkém Fort Worth v posledním závodě sezóny 2018. Ve finále byl nejrychlejší ze všech a může slavit první titul mistra světa v RBAR v nejprestižnějším světovém leteckém závodě současnosti pro Česko. Skvělý úspěch pro Martina i pro české...

Vám, letci, vám...

08.11.2018 23:14
V rubrice "Žvanírna" začínáme uveřejňovat reporty, fotografie a postřehy z oslav 100 let československého letectví...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>