Vítejte doma...

14.08.2015 01:30

Před sedmdesáti lety navrátili se konečně do vlasti stovky Čechoslováků, sloužících na západní frontě v rámci pozemních jednotek a hlavně Královských vzdušných sil... V rámci oslav tohoto kulatého výročí konaly se na několika místech v Praze pietní akty, jichž jsme měli tu čest se zúčastnit. Než dodá Honza Lehovec nějaké to povídání, dovoluji si prozatím vystavit fotogalerie především z Pražského hradu, kde spočinul a dodal místu neopakovatelnou atmosféru Spitfire kamarádů z Czech Spitfire Clubu. Pánové, klobouk dolů! Nádhera a silný, dojemný zážitek...

Fotogalerie - Czech Spitfire Club...

Fotogalerie - Honza Lehovec...

Fotogalerie - Kenasport...

Fotogalerie - Pytlák...