Úvod do letecké archeologie...

24.09.2013 11:35

   Letecká archeologie je jeden ze způsobů, jak přiblížit široké veřejnosti historické skutečnosti válečných konfliktů, které se zde v minulosti udály a které ovlivňovaly osudy lidí a měnily svět. Některé pravdy a stopy nedávné minulosti zůstávají skryty hluboko pod povrchem země. Proto vznikají různé spolky a organizace, mnohdy dobrovolné, jejichž smyslem je odkrýt a seznámit hlavně mladší generaci, která neměla možnost se s hrůzami války blíže setkat - aby si uvědomili podstatu dějin a událostí a ponaučeni se vyvarovali chyb a hrůz, které lidstvo prožilo...

   O toto úvodní slovo poprosil jsem kamarádku ze Studénky, malířku leteckých obrazů Ivu Hoňkovou. Sama má s hledáním vraků letadel jisté nezanedbatelné zkušenosti. A i my mohli nyní k tomuto hobby (i když slovo „poslání“ bylo by asi přesnější...) přičichnout. Navíc, Miloš Podzimek bude brzy jedním z nás. A jeho zážitky a zkušenosti v tomto oboru jsou obrovské a neuvěřitelné. Proto jsme se rozhodli obohatit naši činnost o další odvětví spojené s letectvím, i když povětšinou založené na katastrofách a zmařených životech – leteckou archeologii. Snad i díky tomu pomůžeme osvětlit některá neznámá místa z naší historie a osudy těch, kteří neměli, a nikoliv jen za války, ten potřebný kousíček štěstí...