Konference Svazu letců ČR...

11.11.2013 22:07

Program a pozvánka

na slavnostní jednání k 95. výročí vzniku Svazu letců České republiky

které se uskuteční dne 20.listopadu 2013 v 10.00 hodin v budově Univerzity obrany, Kounicova 44  Brno.

 

Program: 

  1. Zahájení, přivítání hostů
  2. Referáty od vzniku Svazu letců do současné doby
  3. Prezentace na téma  "Vojenské letectvo a Display team" a "Vojenské letectvo a kosmonautika"
  4. Zdravice hostů, diskuze
  5. Závěr

Skromné občerstvení zajištěno. Ukončení ve 14.00 hodin.

Ústroj:  uniforma nebo společenský oděv

 

Organizační pokyny:

-  Každý účastník obdrží jeden výtisk Zpravodaje č.65 s uvedenými referáty + tištěnou pozvánku. Předsedové odboček si mohou na místě odebrat a zakoupit Zpravodaj 65 pro své členy.

-  Prezence od 09.00 hodin

                                                                    Plk. PhDr. Oldřich Rampula

                                                                             předseda SL ČR