Co viděl Malý bratr...

03.05.2016 02:25

... Svazácká exkurze ve VTU...

 

       Od poslední návštěvy Kbel neuplynul ani týden a už jsme opět zde! Tentokrát pod dohledem Malého bratra... Vtip, samozřejmě. Co by tady dělal Malý bratr. Natož pak ten Velký, no ne? Jen jsem se pokusil myšlenkově převést řeč k jednomu z odvětví, jimiž se zabývá Vojenský technický ústav, s. p. ...

 

O spolupráci s VTU letectva a protivzdušné obrany hovořilo se již na sjezdu v Olomouci. Počali jsme zde domlouvat společnou návštěvu tohoto podniku na jaro letošního roku. Nebylo sice jednoduché do tak již hodně nabitého kalendáře akcí vměstnat jednu další, ale z navrhovaných termínů se jeden nakonec přeci jen ujal. Kromě našich členů z LK-GKM oslovili jsme i kolegy a kamarády ze Žatce a několika dalších odboček, i když zájem o tuto akci byl ve finále tak velký, že se nemohlo rozhodně dostat na všechny. Čímž se omlouváme ostatním, na které jsme jakoby „zapomněli“. Nezapomněli, přátelé. Ale kapacita byla vyčerpána. Navíc takto napoprvé chtěli jsme spíše vysondovat, co vše můžeme si s kolegy z VTULaPVO navzájem nabídnout a posléze rozvinout...

Ve středu čtvrtého sešla se tedy v přednáškovém sálku v objektu 24. zDL ve Kbelích skupina bývalých letců, příslušníků pozemního zabezpečení, sportovních letců, modelářů, zájemců o historii, fotografů, ale i studentů a zástupců škol, s nimiž též spolupracujeme, či se spolupráci snažíme navázat. A když dorazil i věčný opozdilec Olda Pelčák, mohla tato, řekněme cvičná, exkurze začít...

 

Po krátkém přivítání ředitelem VTU Mgr. Protivou, ředitelem VTULaPVO Ing. Novotným a tiskovým mluvčím Ing. Langem a po představení státního podniku VTU a jeho odštěpných závodů VTUPV (pozemního vojska) ve Vyškově, VTUVM (výzbroje a munice) ve Slavičíně a VTULaPVO (letectva a protivzdušné obrany) v Praze-Kbelích, seznámení se s aktuálním portfoliem podniku, výzkumem, vývojem a aktuální činností na poli prakticky všech druhů vojenské techniky AČR, rozdělili jsme se na čtyři skupiny a vydali se na prohlídku některých konkrétních expertních pracovišť. Konkrétně na oddělení speciálních zástaveb, gyroskopicky stabilizovaných hlavic, a bezpilotní prostředků, do tribodiagnostické laboratoře analýzy leteckých olejů a maziv, zkušebny záchranné a výsadkové techniky a úseku vyhodnocování leteckých nehod. Na všech pracovištích byli jsme očekáváni a přivítáni na slovo vzatými experty (odtud termín „expertní pracoviště“...), kteří nám poskytli dostatečně erudovaný a zároveň dobře srozumitelný výklad o tom kterém pracovišti. Zároveň dali možnost nám zeptat se na cokoliv, co by nás zajímalo, vše si nafotit a do detailů prohlédnout. A to i přes, řekněme, poněkud napjatý časový harmonogram celé akce, která začala díky opozdilcům s drobným zpožděním. Jednotlivé skupinky se mezi stanovišti pravidelně střídaly, aby se nakonec všechny sešly u hlavního vjezdu do haly, kde byly vyhřadované bezpilotní prostředky, takozvané drony...

Zde jsme se s panem ředitelem a jeho zástupci rozloučili, poděkovali za zajímavou návštěvu (která mimo jiné mnohé z kolegů bývalých letců přenesla v myšlenkách o mnoho let zpátky, neboť někteří z nich po jistou dobu ve VTU sami pracovali...) a vyjádřili navzájem své přání v započaté spolupráci nadále pokračovat. Což, myslím si, je velmi dobrá idea, žádoucí pro všechny zúčastněné. Ať už jako možnost dozvědět se spoustu zajímavých a nových věcí, či jako zpětná vazba, sloužící k vylepšení například časoprostorového rozložení dalších návštěv a exkurzí. Pro školy pak samozřejmě přináší takové setkání možnost nabídky zajímavé a netradiční práce pro žáky a studenty, kteří ještě nejsou rozhodnuti o svém budoucím povolání...

 

Někteří kolegové, zejména ti ze vzdálenějších domovů, zamířili posléze na autobus, na vlak, či parkoviště, většina výpravy se přesunula ještě vedle do muzea VHU. Bylo to samozřejmě domluvené předem a tímto ještě jednou děkuji za nás všechny panu Kholovi a jeho kolegům. Společná fotografie u MiGu-29, na němž někteří z nich absolvovali část své letecké kariéry, prohlídka nablýskaných Mezků, Kombajnu, MiGů a dalších krásných mašin, byly nádherným a příjemným zakončením chvilkami sice hektického dne...

 

Fotogalerie - Pytlák... (Ke stažení zde...)

Fotogalerie - Honza Lehovec...

Fotogalerie - Míra Rychtařík...

Fotogalerie - Karel Zajíc...

Fotogalerie - Jan Vachek, VTU... (plus článek na webu VTU...)

 

Co říci závěrem? Při ohlédnutí zpět s drobným odstupem je nutné říci, že jsme se z této návštěvy měli co naučit. Nevím, jestli jsem to pochytil správně, ale pravděpodobně se i ze strany VTU jednalo o první takovou akci svého druhu. A přineslo to z obou stran drobné nedostatky, lehké zmatky, možná by někdo i řekl, náznaky nepřipravenosti a improvizace. Do všeho zasáhlo navíc velmi špatné počasí, které se jak na potvoru v tento den do Čech přihnalo. Brali jsme to ale všichni statečně, právě s vědomím, že alespoň víme, co pro příště vylepšit. A to „příště“ rozhodně bude, tím si můžeme být všichni jisti...

Přátelé, děkujeme Vám a budeme se těšit na viděnou...