I letos se děti zapojí!...

04.11.2014 07:58

... do příprav oslav Dne veteránů. Viz. příspěvek v rubrice "Žvanírna"...