Generál Laudon a jeho přátelé - 4. část...

21.11.2015 12:52

... Sic transit gloria mundi...

 

       Čas nezastavíš. Jeho zub hlodá, vytrvale a neustále. Okusuje nás, okusuje náš svět. Zůstávají jen vzpomínky a je na nás, jak i ty budou jednou ohlodány...

 

Byl to náhlý nápad, ostatně jako vždy. Zkusil jsem kontaktovat provozovatele bývalého olomouckého leteckého muzea, Zdeňka Svobodníka, s poněkud odvážnou prosbou, zdali by bylo možné po skončení Sjezdu zastavit se v muzeu a podívat se na skvosty zde umístěné. Ani jsem nedoufal v úspěch, přesto se podařilo. A přišla kladná reakce i na dotaz, jestli by nás mohlo přijet více. Doufal jsem, že zájem budou mít i ostatní, alespoň ti, kteří nebydlí na druhém konci republiky... Původní reakce tomu i nasvědčovaly...

I stalo se. Sešli jsme se před branou do areálu bývalého muzea, i když jen ve dvou. Jen já a Pepa Piňos z plumlovské odbočky. Mnozí se z pochopitelných důvodů omluvili (přeci jen s vyhlídkou pěti hodin cesty po českých silnicích je každá hodina světla dobrá...), ostatní zřejmě měli něco důležitějšího, případně muzeum zažili v dobách jeho největší slávy. Ale my svůj slib splnili...

 

Nyní něco málo k muzeu samotnému. Respektive k tomu, co z něj zbylo a co ani teď již není pravda, neb každou další hodinou se situace mění. S dovolením si vypůjčím pár řádků z jeho webových stránek https://www.letecke-muzeum.cz/

 

Letecké muzeum založil 1. letecký školní pluk jako jednu ze svých aktivit v roce 2009 za podpory statutárního města Olomouc. Kolektiv Leteckého muzea tvoří lidé různorodých odborností, od leteckých mechaniků, bývalých i aktivních pilotů, modelářů, konstruktérů, IT specialistů, montérů až po „pouhé“ dobrovolníky, fandy letectví a letadel, kteří jsou sdruženi v 1. leteckém školním pluku, kteří se těmto činnostem věnují ve svém volném čase...

Mezi jejich aktivity patří mimo jiné i opravy a restaurování letecké techniky, mapování historie letectví u nás a snaha zachránit co nejvíce dokumentů a památek s tím souvisejících.

Mají velké zkušenosti, což dokázali například při restaurování letounů Lisunov Li-2, Tu-104A, záchranných pracích na letounech MiG-15, MiG-19, MiG-21, L-29,L-39, Su-7 a dalších. A to jednak  pro VHÚ, jednak pro ostatní muzea a soukromé sběratele z ČR i zahraničí...

 

   Před časem však areál muzea převzal nový správce, což vedlo k postupné likvidaci. Muzeum je pro veřejnost uzavřeno a dle informací, které se k nám dostaly, musí být haly vyklizeny do konce listopadu. Postupně, kousek po kousku a s velkou námahou, jsou jednotlivé exponáty převáženy do depozitáře a budou (snad ne příliš dlouho) čekat, až se najde nějaký vhodný prostor k jejich umístění...

 

Nebudu se rozepisovat, které konkrétní stroje jsme s Pepou Piňosem doslova prolezli, někteří až do posledního šroubku. I přes to, že se už jednalo jen o fragment původní sbírky, byla tato návštěva zážitkem. Osobně jsem se tváří v tvář a rukou v plech setkal i s letouny, které jsem mohl vídat jen na dávných fotografiích. A, provozovatelé ostatních muzejních sbírek prominou, bylo to z mého hlediska mnohem silnější, než se dívat přes hrazení na naleštěné sbírky. Takto to bylo mnohem silnější. Surovější a opravdovější. Nevím, možná jsem jen blázen a naivka. Nicméně stát pod křídlem plechového obra, na němž létal kolega a kamarád z bratrské odbočky, usednout do kabiny mohutné almary, jíž kdysi dávno kočíroval náš předseda, pohladit oprýskané plechy stříbrných šípů, na nichž bránili naše nebe prakticky všichni „svazáci“, které mám tu čest znát,... to se asi těžko popisuje, to se musí zažít...

 

Kdo ví, snad svojí návštěvou přispějeme a pomůžeme někoho nebo něco najít, co by přispělo k záchraně této hodnotné sbírky. Jisté návrhy a náznaky jsme s sebou přivezli a doufejme, že bude možné je realizovat. Přišly od kamarádů, kteří možnosti mají a zkušenosti jakbysmet. I to správné letecké srdce...

To ale ti kluci zde v Olomouci mají také. Takové bychom potřebovali do Svazu letců. Kluky, kteří nezištně obětují peníze a čas pro letadla a letectví, i když je to pro ně spíš v současné době boj s větrnými mlýny. Podpořme je, kamarádi. Oni si to zaslouží plnou měrou a my je potřebujeme...