Den veteránů podruhé...

11.11.2014 00:17

... Tradičně v Nymburce...

 

   Před jedenácti minutami zvon jedenáctkrát zaduněl. Je jedenáctý listopadový den. Před sto lety skončila Velká válka. A ve válkou zničené zemi zůstaly jen rudé květy vlčích máků...

 

   Oslava Dne válečných veteránů v Nymburce, u pomníku Mistra Jana Husa, má svoji velkou tradici. A dlouholetou, na čemž má kromě městského zastupitelstva lví podíl především KVD Nymburk a jeho členové. Tedy i ti, co jsou zároveň Třicátníky (Vlastně i z toho důvodu koná se oslava u nás v Milovicích s drobným předstihem...). Osobně jsem měl tu čest tento rok již potřetí...

 

   Pietní akt konal se jako vždy 11. 11. v 11:11. Tedy v čase, kdy byly slavnostně ukončeny boje na západní frontě během Velké války. No, a jestliže v letošním roce slaví celý svět její sté výročí... I tato letošní oslava vyšla na den, hodinu a minutu přesně sto let po uzavření příměří...

   Nevím, jestli si to účastníci uvědomovali, sám musím přiznat, že mi to došlo až s několikahodinovým odstupem. Nicméně to nijak neubralo na důstojnosti a vážnosti celého aktu...

 

   Po krátkém proslovu pplk. Rypla a místostarosty p. Fojtíka byly slavnostně položeny věnce k pomníku. Záměrně hovořím v množném čísle, neboť nám s Matějem připadla ta čest položit věnec z papírových vlčích máků, jejž nám připravila paní  učitelka Monika Szabóová se svými dětmi z 3.D z poděbradské Základní školy TGM. Pocit to byl vskutku povznášející, nejen díky slavnostní atmosféře chvíle, ale i proto, že i dnes najdou se natolik osvícené osoby, které dokáží nejmladší generaci nadchnout pro takovouto záslužnou věc. Jen se modlím, aby nadále mohly tyto a také ostatní děti vyrábět věnečky jen v upomínce dávné historie... 

   Zazněla státní hymna, přítomní vzdali minutou ticha čest padlým hrdinům. A bylo po všem... Jednoduché, že? Ale ano. Jenže v jednoduchosti je přeci síla. Nač vše zbytečně balit do sladkých a bezvýznamných politických žvástů? Důležitý je pocit, vzpomínka, místo v srdci...

 

Fotogalerie... ( ke stažení zde...) 

Zmínka objevila se i v regionálním tisku, včetně několika fotografií...

   Jak jsem řekl na začátku, tato akce má již velkou tradici. Přejme si, aby i ta naše milovická oslava Dne veteránů jednoho dne se jí vyrovnala...