Bulletin č. 42...

15.03.2015 10:17

Ke stažení zde...

 

Zdravím Mrázkovci!

 

   Tak jsem se podíval na kalendář a s hrůzou jsem zjistil, že je tady konec roku 2014. Myslím si, že všichni můžeme být spokojeni s tím, co jsme vykonali jak pro naši Odbočku, tak pro Svaz Letců i pro reprezentaci letectva, bez rozdílu,jestli vojenského, civilního, sportovního, zájmového...
   Na našem posledním Výboru Odbočky jsme naše aktivity vyhodnotili a přijali tématické oblasti úkolů pro rok 2015. Projednali jsme plán předpokládaných akcí, projednali jsme návrh rozpočtu na rok 2015, plán našich schůzí jak Výboru, tak termín Valné Hromady, kterou plánujeme na Čtvrtek 3. 9. 2015. Místo by měl být opět hotel DUO...

   Dne 9. 12. 2014 proběhlo první zasedání Celostátního Výboru Svazu Letců (CVSL) po Mimořádném sjezdu SL. Do tohoto termínu probíhaly pravidelná měsíční zasedání Předsednictva SL (PSL). Netrpělivě jsem očekával, jaký bude průběh tohoto CVSL. Průběh jednání mě zcela překvapil, a to v té nejpřijemnější formě. Jednání bylo věcné, racionální, perfektně připravené, materiály pro jednání CVSL nám byly včas zaslány pro prostudování. Nejen já, ale i plk. Ing. "Wendy" Vašek jsme velice nahlas prohlásili, že nastala nová éra vedení SL. Přestalo kňourání, vymlouvání, vzájemné osočování, ospravedlňování se z neplnění uložených úkolů. Byl předložen plán práce SL na rok 2015, rozpočet, soubor materiálů, které bude PSL a následně CVSL dopracovávat. Tyto aktivity a činnosti vyvrcholí na VII. Sjezdu - řádném. Termín by byl v září -říjnu. Místo se plánuje v Lázních Jeseník. Ještě pro vaši informaci, připravuje se tradiční Letecký ples v Praze v termínu  14. 2. 2015. Další informace vám budou včas sděleny...

 

   Dovolte, abych za veškerou práci a činnosti poděkoval a popřál do roku 2015 pevné zdraví, osobní pohodu, příjemné prožití Svátků a hodně chuti do naší společné práce...

 

Ing. Antonín Lenert

předseda odbočky

 

 

   S nesmírnou bolestí a smutkem přijali jsme informaci o tom, že ve věku nedožitých 93 nás na věky opustil náš kolega a kamarád z Vrchlabí...

 

Vašek Bäuml

 

Vašku, čest Tvojí památce...

 

   Poslední rozloučení konalo se na hřbitově ve Vrchlabí 14. listopadu...

 

 

Z novinek... (Telegraficky zde, obsáhleji v samostatných příspěvcích či na webu Odbočky...)

 

- 28. srpna konala se na Pražském hradě tradiční vojenská přísaha nových příslušníků AČR. V řadách studentů Univerzity obrany se jí zúčastnila i naše členka svob. Kája Prokopová...

- V sobotu 27. září se v Dolní Světlé uskutečnilo již tradiční vzpomínkové setkání na příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Celé setkání organizovala Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav...

- v první listopadový den zúčastnili jsme se slavnostního pietního aktu na Italském vojenském hřbitově v Milovicích, za přítomnosti zastupitelů města, italského velvyslance, zástupců české a italské armády a mnoha dalších hostí...

- na mnoha místech republiky zúčastnili jsme se letošních oslav Dne válečných veteránů.  Již 6.listopadu v Milovicích pokazilo nám ji trochu počasí. I přesto však dorazilo poměrně dost hostí, včetně dětí ze ZŠ v Milovicích. Vlčími máky na trávníku i na klopách, položením věnce a kytice, jakož i státní hymnou uctili jsme důstojně památku všech padlých ve válečných konfliktech. Neméně důstojná oslava proběhla 11. listopadu například v Nymburce, v Tuřanech a ve Fryštáku. Byli jsme při tom...

- Bohužel jsme netušili, že zapalujeme svíčku i za naše přátele Jiřinku a Vaška Bäumlovi, kteří nás krátce před těmito oslavami opustili (14.10.,resp. 2.11.). Budete nám oba velice chybět...

- 17. listopadu konaly se nejen vzpomínkové oslavy na Den studentů, připomínající tragické události roku 1939 a popravené vysokoškoláky a profesory, a výročí událostí roku 1989 (jež se však změnily v dehonestující a ostudnou frašku, dokonce na mezinárodní scéně). My se sešli u Okřídleného lva (viz. samostatný příspěvek)...

- poslední letošní schůzi Výboru poznamenaly zejména dopravní potíže (že by předzvěst následující ledové apokalypsy?). Vše se muselo probrat pokud možno rychle a bez zbytečných průtahů. Přesto jsme si užili příjemné setkání, mimo jiné i s Toníkem Suchým z Olomouce a novým našim kolegou Honzou Lehovcem...

-na tradičním zimním klání ve střelbě z křesadlových a perkusních zbraní vybojoval Honza Borůvka první místo v kategorii „mušketa civilní“...

- 9. prosince uskutečnil se poslední letošní Celostátní výbor SLČR, viz, zpráva od předsedy...

 

Připravované akce...

 

   Sledujte aktuální kalendář akcí na webu odbočky. Máte-li sami nějaký zajímavý návrh, nebo víte-li o nějaké akci, které bychom se měli zúčastnit, informujte nás...

 

14. 2. 2015 – Praha Letecký ples

 

Životní jubilea...

 

   Kolegové a kamarádi, kteří oslavili či v následujících měsících slaví narozeniny:

 

3.1. – Michal Hajn – 45 let

8.1. – David Rataj – 41 let

9.1. – Miloš Soukup – 64 let

24.1. – Ján Vlčko – 74 let

2.2. – Karel Jareš – 84 let

9.2. – Jan Socha – 68 let

18.2. – Jakub Jasaň – 29 let

24.2. – Václav Alexa – 48 let

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...