Bulletin č.40...

21.08.2014 04:36

Ke stažení zde...

 

Vážení "Třicátníci" !

   Podle původního plánu akcí bych měl vyhodnocovat naší Valnou Hromadu (dále VH), která měla proběhnout 11.6.. Bohužel tropické teploty rozhodly, že jsme VH přeložili na 17. září, kde si symbolicky připomeneme i bývalý Den Letectva. Pokud odsouhlasíme nové Stanovy, začneme si zvykat na nová pravidla, nový název a vše, co se sebou přinesl nový Občanský zákoník. Tak do září počkáme...

   Hlavní bod programu jednání VH, tj. Stanovy, máme perfektně zpracovány našimi redaktory a s úsměvem sledujeme jak další Odbočky "tvoří", jak vlastní Stanovy, tak návrhy na Stanovy Svazu Letců. Počkáme, jak se vyvine situace s celým Svazem, jak rozhodne mimořádný Sjezd SL a pak se rozhodneme, co z toho vzejde pro naše Stanovy. Změny, doplňky, úpravy bychom řešili korespondenčním způsobem...

   Na posledním CVSL, který se konal 24. 6., jsme s překvapením zjistili, že náš návrh na řešení situace ve SL, jeho zrušení a opětně nové založení, pochopili i někteří další zástupci Odboček. Ostatní zřejmě neví, že je to jediný způsob, jak řešit „hnusárnu" s firmou MIDO, která zažalovala SL o částku 1,800 000 Kč,-. Pokud firma MIDO uspěje, tak SL bude rozpuštěn. Peníze na zaplacení SL nemá. Na našem Výboru jsme se rozhodli dále tuto nechutnost nesledovat a jdeme vlastní cestou jako samostatný právní subjekt...

   Na našem mimořádném Výboru 7. 7., který jsme svolali jako náhradu za výpadek Výboru 11. 6. jsme vyhodnotili řadu akcí, které k termínu proběhly a o kterých jste průběžně informováni jak na stránkách Odbočky, tak v našem Bulletinu i ve Zpravodaji...

                                                                                                                         Ing. Antonín Lenert

                                                                                                                          předseda odbočky

 

Z novinek...

 

- Oslavy osvobození v Milovicích dne 3. května byly tohoto roku poměrně zajímavé. Komunistický poslanec soudruh Milota dokonce nechal vyvěsit vlajky spojenců, což překvapilo nejen nás, ale i německé vojsko, postupující vsí na pomoc Schörnerovým jednotkám v Praze...

- V týž den proběhla na zámku ve Staré Boleslavi slavná audience u císaře Karla I.. Během slavnostní parády historických jednotek provedli kamarádi z Mladé Boleslavi několikero průletů ve svých prvoválečných strojích. Vrcholem celé akce bylo osobní setkání s Jeho výsostí C. a K. arcivévodou Josefem Karlem Habsbursko-Lotrinským...

- 14. 5. se mělo konat další kolo Mrázkovy ligy. I přesto, že střelnice byla zamluvena a vše připraveno, nikdo nedorazil. Přitom se předem omluvil pouze p. Vlčko a p. Vaněčka vyřadily zdravotní důvody. Upřímně, páni kolegové, buďme rádi, že si ten promarněný čas nenechal správce střelnice zaplatit...

- 15. května využili jsme příležitosti a po předchozí dohodě s vedením VHU Praha navštívili Vojenské letecké muzeum ve Kbelích. Spolu s námi přišel i Vlastík Bažant. Stojíc pod křídlem Il-28 a posléze sedíc za knyplem Sieblu, zavzpomínal na historky ze své letecké branže...

- ve dnech 16.-18. 5. zúčastnili se členové historického střeleckého družstva tradiční soutěže Pohár starých křesadel ve Starém Kolíně. Podmínky byly tentokráte poměrně nepříznivé, celodenní déšť proměnil střelnici a okolí v tropické mokřady. Opět jsme ale zabodovali a obsadili zlatou a stříbrnou příčku...

- 28. května vystoupil na besedě pro žáky 5. ročníků ZŠ TGM v Milovicích kolega a kamarád pplk. Ing. Klacek. V rámci tohoto setkání byly vyhlášeny výsledky ankety Pomník“ a vítězové odměněni. Děkujeme všem, kteří přispěli na odměnu pro nadané žactvo, zejména kolegům z Pardubic za vstupenky na AP 2014 a mladoboleslavským orlům, za vstupenky na 10. DLD...

- 30. května zúčastnili jsme se aktivně Dětského dne v Milovicích, o týden později, v neděli 8. 5. pomohli jsme tentýž svátek oslavit i na letišti v Tuřanech...

- první červnový víkend je tradičně věnován letectví prostřednictvím slavné Aviatické pouti v Pardubicích. Nejinak tomu bylo i letos. I když bychom mohli vznésti mnoho námitek proti koncepci letošního ročníku, postaveného tentokráte na účasti letadel, sponzorovaných firmou Red Bull (z nichž většina těch nejzajímavějších stejně tradičně nedorazila...), nutno podotknouti, že bylo na co koukat. Holt se ne vždy a vše podaří. Ale je alespoň z čeho se poučit pro příště...

- Ve spolupráci s Ing. Zahradníkem podařilo se nám zapojit milovickou Základní školu TGM do tzv. Cadet Programu. A hned 12. 6. mohly děti vyzkoušet své umění a zručnost při jízdě na káře s lidským pohonem na závodech Cadet Grand Prix v pražské Stromovce. Tento ročník odjeli žáci z Milovic na kárách vypůjčených, do příště si, doufejme, zvládnou postavit vlastní...

- V sobotu 14. 6. konal se v Mladé Boleslavi již 10. Dobový letecký den. Toto kulaté výročí bylo oslaveno mimo jiné za přítomnosti několika druhoválečných skvostů, včetně legendárního Spitfiru v barvách 312. perutě, doplněného druhým z jihlavského Czech Spitfire Clubu. Na nebi nad Chlumem zaburácely i americké plnokrevníky Warhawk a Mustang, třešničkou na dortu bylo předvedení majestátní obrovské Cataliny...

- Spitfire Steva Steada předvedl se ještě jednou a to rovnou nad stověžatou Matičkou. V rámci slavnostního odhalení památníku letcům RAF na Klárově, jehož jsme se též mohli zúčastnit, prolétl několikráte nad dominantami Prahy, pravděpodobně poprvé od návratu našich letců z Anglie po skončení 2. světové války...

- 24. 6. zúčastnili jsme dalšího zasedání CVSL, jak již informoval Tonda Lenert v úvodníku. Mimo jiné jsme se aktuálně domluvili s kolegou Piňosem na uspořádání vyhlídkových letů pro nejlepší žáky ZŠ TGM v Milovicích. Poukazy byly jako sponzorský dar předány během školní akademie o dva dny později. Vyhlídkové lety se uskuteční poslední prázdninový víkend, pakliže to ovšem počasí dovolí...

- Ve dnech 27. - 29. 6. se na letišti v Táboře konal již druhým rokem "Slet československých letadel". Po loňském prvním ročníku se letošní účast vyšplhala na krásných 48 letounů. K vidění byly opravdové skvosty a mnoho - dnes již veteránů - českého nebe. K hřebům programu patřila sobotní velkoskupina, které se zúčastnilo přes 30 letadel. I díky krásnému počasí a bezchybné práci organizátorů se slet nad míru vydařil a všichni se již těšíme na příští ročník...

- Nejmladší člen odbočky Matěj Říha se jako divák mohl zúčastnit dne 5. 7. soutěže historických RC a upoutaných akrobatických modelů ve Varnsdorfu. Jeho reportáž naleznete jako samostatný příspěvek tohoto Bulletinu...

- 7. července sešli jsme se na mimořádném Výjezdním zasedání na střelnici ve Dvorech u Nymburka. V rámci tohoto setkání uskutečnilo se třetí kolo Mrázkovy střelecké ligy. „S odřenýma ušima“ zvítězil Jenda Vlčko, nicméně s Tondou Lenertem dýchajícím jmenovanému na záda. Jako zlatý hřeb programu následovala střelba na malovaný dřevěný terč, jenž si po vítězné trefě odvezl jako suvenýr Honza Socha...

- Dáváme dohromady podklady, týkající se působení našich členů i kolegů z jiných odboček a klubů ve filmu. V nejbližší době zajedeme vyzpovídat Vaška Bäumla do Vrchlabí, těšíme se na jeho vzpomínky na natáčení filmu Smrt si říká Engelchen. Doufáme také, že objevíme další podobné „filmové letce“...

- opět jsme navštívili paní Ambrosovou v Mladé Boleslavi, abychom ji informovali o novinkách v pátrání po osudech posádky jejího manžela a naší činnosti s tím spojené...

- 12. 8. vyrazíme na exkurzi na 21. zTL do Čáslavi, spolu s kamarády a kolegy z Odbočky 26, Czech Spitfire Clubu, Nadace Letoun Metoděje Vlacha a dalšími. Stále ještě jsou volná místa. Máte-li zájem, neváhejte a ozvěte se...

- Na 17. září je naplánován náhradní termín VH. Pokoušíme se zajistit, aby bylo možné sejít se na letišti ve Kbelích. Vzhledem k probíhající rekonstrukci hotelu Duo poskytne klub muzea bezpochyby mnohem kulturnější prostředí. Zájemci si navíc budou po skončení VH moci prohlédnout expozici muzea...

- Po jednání s organizátory CIAF 2014 (6.-7. 9.) v Hradci Králové bude členům SLČR poskytnuta oproti předložené legitimaci sleva 50% na vstupné...

- 20. 9. uskuteční se Pohár starosty Milovic, střelecká soutěž pro veřejnost na střelnici ve Dvorech. Doufáme v hojnou účast a zveme všechny zájemce. Na vítěze v kategoriích „muži“, „ženy“ a „družstva“ čekají poháry a repliky střeleckých odznaků, věnované kolegou Klímkem...

- V průběhu léta hodláme též navštívit domácí letecké muzeum ve Zruči u Plzně a další zajímavé lokality, s letectvím spojené. Bude-li to možné, například i lokality v Brdech, kde došlo k leteckým katastrofám...

 

Připravované akce...

 

26. 7. – 2. 8. – Raná, Ranský pohár v plachtění

2. 8. – Dačice, 10. výročí Leteckého muzea Viléma Götha

9. 8. – Boršice, Slet letadel a letecký den

12.8. – Čáslav, exkurze na 21.zTL

16.-24. 8. – Žamberk, 21. Národní slet historických kluzáků

23.-24. 8. – Milovice, Rozloučení s prázdninami

24. 8. – Jihlava, XXV. Horácký letecký den

30. 8. – Chrudim, Žlutomodrý letecký den Berry

30. 8. – Cheb, Letecký den

6. 9. – Praha-Letňany, Den letiště

6. 9. – Prostějov, 100. výročí narození Josefa Františka

6. 9. – Tábor, 4. Vivat tour slet motorových kluzáků L-13

6.-7. 9. – Hradec Králové, CIAF 2014

13. 9. – Olomouc, 12. Letecký den

13. 9. – Otrokovice, Den pro veřejnost

13. 9. – Vyškov, Den otevřených dveří v Aeroklubu Vyškov

17. 9. – Praha, Muzeum Kbely, Setkání ke Dni letectva

17. 9. – Praha, hotel Duo, schůze Výboru Odb30 a Valná hromada Odb30

20. 9.– Dvory u Nymburka, Pohár starosty Milovic

20. 9. – Jaroměř, Memoriál Václava Bubna

20.-21. 9. – Ostrava, Dna NATO 2014

26.-28. 9. – Raná, Ranské svahování a slet oldtimerů

 

Životní jubilea...

 

   V průběhu léta a v měsíci následujícím slavili či oslaví narozeniny tito členové naší Odbočky:

 

10. 7. – Čuba Vladislav – 84 let                   13. 7. – Klímek Vítězslav – 69 let

20. 7. – Pour Jiří – 87 let                               21. 7. – Vaněček Jaroslav – 78 let

8. 8. – Kloboučník Josef – 80 let               31. 8. – Borůvka Jan – 37 let

12. 9. – Krutina Eduard – 67 let                 20. 9. – Říha Matěj – 13 let

23. 9. – Ort Přemysl – 63 let

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...