Bulletin č.38...

04.03.2014 15:47

Zdravím vás kolegové "Mrázkovci"!

 

   Tak jsme se přehoupli do roku 2014 a začala nám další práce. S hrdostí se můžeme ohlédnout za rokem minulým, kde jsme vykonali mnoho dobrých věcí. O tom, co jsme všechno stačili vy-konat, jste byli průběžně informováni jak ve Zpravodajích SL, tak v Bulletinech. Všem vám za to patří dík a obdiv. Po finanční stránce jsme také zůstali v černých číslech, tak tedy můžeme vykročit do dalšího roku, který nebude jednoduchý. Čekají nás nemalé, ale zásadní změny...

 

   Začal platit nový Občanský zákoník, který radikálně mění statut „občanských sdružení“,
v našem případě na „zapsané spolky“, a tím vyvstala nutnost přepracovat Stanovy naší Odbočky. Výbor již na změně Stanov pracuje, chtěli bychom mít první návrh do Valné Hromady hotový k Vašemu připomínkování a doplnění...

 

   Také Výbor připravil plán akcí na tento rok, o nichž budete v Bulletinu a na webových stránkách informováni...

 

   Vítám tímto mezi námi kolegu Jaroslava Vaněčka, prozatím jen kooptovaného do funkce revizora za odstoupivšího Honzu Vlčka. Jemuž tímto ještě jednou děkuji za vykonanou práci, přeji vše dobré a těším se kdykoliv na viděnou...

 

   Záměrně jsem nechal informace z CVSL na závěr mého Úvodníku. Tak CVSL dne 14. 1. 2014 rozhodl, že se v září tohoto roku uskuteční Mimořádný Sjezd SL, kde se pokusí dořešit a uzavřít stávající a pokračující nekonečnou situaci v Předsednictvu SL. Jak bude probíhat Sjezd, co vyřeší, nejsem schopen domyslet, nemám křišťálovou kouli a vykládat karty neumím. Ve Výboru jsme přijali určité návrhy, se kterými vás pak seznámíme. Jenom pro Vaši informaci,
p. Vodák z MIDA buď zažaloval, nebo zažaluje SL o 1,800000,- Kč jako náhradu za neplnění smluv ze strany SL...

 

   Přeji nám všem, aby se nám dařilo alespoň stejně jako v minulém roce...

 

                                                                                                                         Ing. Antonín Lenert

                                                                                                                          předseda odbočky

Z novinek...

 

- nejdůležitější a nejzajímavější zpráva na samý začátek. Na pečlivě utajený návrh Výboru stal

se předseda p. Lenert k 10. prosinci držitelem Medaile SLČR Za zásluhy. Vyznamenání bylo slavnostně předáno na schůzi Výboru 5. února. Blahopřejeme!...

- 5. ledna konal se první letošní CVSL, jehož jsme se opět zúčastnili a seznámili zástupce ostatních odboček s našimi plány na tento rok. Zejména byla zdůrazněna snaha nadále pokračovat a zlepšovat spolupráci s dětmi a mládeží. Bohužel CVSL nepřinesl nic moc nového, tři čtvrtiny času zabralo již bohužel tradiční praní špinavého prádla a fňukání nad rozlitým mlékem. S povděkem kvitujeme a připojujeme se k názoru kolegy Piňose, že by se Svaz měl zaměřit spíše na to, co může nabídnout, aby přibyli nějací noví a hlavně mladí členové. A hlavně aktivní letci, mezi nimiž o členství stále není pražádný zájem...

- prakticky jediným kladem celého setkání byla snaha konečně uskutečnit Sjezd SLČR. Jedinou možnou formou, i podle platných Stanov SLČR, je uskutečnění Sjezdu mimořádného. Do června by mělo být vše připraveno, aby se tento mohl konat v září letošního roku. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat...

- p. Lenert obdržel dopis od p. Stuchlíka, týkající se závěrů posledního CVSL a návrhů nových stanov. Po seznámení se s tímto materiálem Výbor uložil předsedovi zaslat odpověď, kde bude navrženo mimo jiné zrušit stávající SLČR. Tím se definitivně vyřeší kauza MIDO vs. SLČR a zároveň bude zrušeno nynější PSL. Současné odbočky se osamostatní a zaregistrují dle platných zákonů a posléze založí Svaz nový, jenž nebude s problematickou minulostí nijak svázán...

- od 1. ledna tohoto roku je v platnosti nový Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), podle něhož se status naší odbočky automaticky mění z občanského sdružení na zapsaný spolek. Mimo jiné nám z něj vyplývá i povinnost provést náležité změny ve Stanovách. Výbor se těmito změnami začal zabývat a již byly projednány některé konkrétní návrhy změn. Na letošní Valné hromadě by upravené Stanovy měly být předloženy k připomínkování či schválení...

- byla provedena a na schůzi Výboru 5. února předložena účetní uzávěrka za loňský rok. S radostí musíme konstatovat, že jsme opět dopadli velmi dobře a skončili vysoko v plusu. Nový revizor p. Vaněček zároveň provedl revizi účetnictví a Výboru předložil revizní zprávu...

- Výbor obdržel žádosti o členství v Odbočce od šesti (!!!) nových zájemců. Z čehož tři jsou mladí aktivní piloti! Ve srovnání s ostatními odbočkami a Svazem celkově jedná se o obrovský úspěch. A zároveň o potvrzení toho, že naše činnost jde tím správným směrem a má smysl. Vítejte, kamarádi...

- od 1. ledna je možné platit členské příspěvky na rok 2014. Děkujeme všem, kteří tak již učinili. Ostatní prosím, zašlete příspěvek co nejdříve, buď složenkou, nebo bezhotovostně...

- Máte-li informace o nějaké zajímavé akci, která se bude konat, prosíme, informujte Výbor, aby se o ní mohli dozvědět i ostatní členové Odbočky...

- webové stránky odbočky prošly drobnými změnami. Objevilo se několik nových rubrik (Letecká archeologie, Modelářská rubrika, Paměti Baronovy...), chystáme zprovoznit i fórum pro členy odbočky a případné zájemce z řad kamarádů, příslušných k odbočkám ostatním...

- 22. ledna navštívil p. Říha paní Zdenu Ambrosovou a její dceru Marii. Při zhruba dvouhodinové návštěvě získal spoustu zajímavých informací, týkajících se katastrofy Il-28R ze stavu 47.pzlp, k níž došlo 28. ledna 1965 v Milovicích. Pátráme po dalších informacích, fotografiích, dokumentaci a budeme velice rádi, jestli i Vy něčím přispějete...

- připravujeme podrobný průzkum místa katastrofy za využití detektorů kovů. Přičemž bychom rádi po dohodě s ředitelkou zapojili formou workshopu i školáky ZŠ TGM v Milovicích. Na jaře bychom pak rádi uskutečnili plánované setkání s rodinnými příslušníky u pomníčku zahynulé posádky...

- sháníme též informace o katastrofě vrtulníku Mi-4 u Rudíkova v době cvičení Štít 72...

- Výbor odsouhlasil zahájení jednání se zastupiteli města Milovice o umístění pamětní desky pilotům a letcům, kteří zahynuli při leteckých katastrofách v prostoru Milovic. Je jasné, že to vše nebude možné uskutečnit hned. Nejprve musíme ve spolupráci s historiky (např. p. Kubešem) a UVA získat dostatečné množství informací...

- v letošním roce, pokud možno již v březnu bychom chtěli navázat na slavnou střeleckou tradici odbočky a ve spolupráci s nymburským KVD zahájit Mrázkovu střeleckou ligu ve Dvorech. Na podzim pak vyhlásit otevřenou soutěž pro veřejnost Pohár starosty Milovic...

- letos v červnu uplyne již třináct let od doby, kdy Milovice opustila noha Ivanova. A s ní i pás, křídlo, kolo a vše okolo...

 

Připravované akce...

 

                                ... Máte-li sami nějaký zajímavý návrh, nebo víte-li o nějaké akci, které bychom se měli zúčastnit, informujte nás...

 

březen – setkání u pomníku Il-28 v Milovicích (bude upřesněno)

březen-duben – workshop pro školáky „Letecká archeologie – Il-28 Milovice“ (upřesníme)

2. 4. – Praha, hotel Duo, Výbor Odb30

5. 4. – Říčany, Mezinárodní závody Taekwon-Do ITF Best of the Best 2014

8. 4. – Praha, hotel Duo, PSL, CVSL

26. 4. – Pardubice, 22. slet letky Netopýr

26.-27. 4. – Plzeň-Plasy, Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton

3. 5. – Příbor, setkání příslušníků 8.slp

květen – výlet Odb11 do Staré Boleslavi a Mladé Boleslavi - bude upřesněno

17. 5. – Milovice, Den rodiny

17.-18. 5 – Starý Kolín, Pohár starých křesadel

24. 5. – Pardubice, setkání příslušníků 4.slp, 6.lprap, 22.rtz

25. 5. – Den pro rodinu, Výstaviště Brno

26. 5. – Brno-Tuřany, Dětský den

29. 5. – Praha, hotel Duo, schůze Výboru Odb30

31.5.-1.6. – Pardubice, Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara

31. 5. – České Budějovice, setkání příslušníků 1.slp k 70. výročí jeho založení

31. 5. – Nymburk, XXIV. slet letadel na letišti Nymburk

1. 6. – Milovice, Mezinárodní den dětí

8. 6. – Brno-Tuřany, Free Style Challenge

11. 6. – Praha, hotel Duo, schůze Výboru Odb30 a Valná hromada Odb30

19.-21. 6. – Hradec Králové, European Helicopter Show 2013 (20.6. velký letecký den)

srpen – výročí letecké bitvy nad Moravou - výstava v Přerově (bude upřesněno)

 

 

Životní jubilea...

 

   V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky a přátelé:

 

  9. 4. – Soukupová Eva (60)     19. 4. – Kučera Luděk (42)     22. 4. – Dědeček Jiří (67)

27. 4. – Říha Josef  (38)        28. 5. – Vaněčková Věra (74)     1. 6. – Bažant Vlastimil (84)

 25. 6. – Veselý Lukáš (23)        29. 6. – Suchý Antonín (82)

 

Bulletin č. 38 ke stažení zde...

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...