Bulletin č.36...

10.10.2013 06:39

Kamarádi „Třicátníci...

 

   Tak nám uběhlo léto, doba dovolených, prázdnin, odpočinků a "povalování" se na různých místech naší Zemičky. Opět nastává doba všední a každodenní práce. Musím ale sdělit, že i přes léto jsme nezaháleli a naší členové v různých místech, podle svých možností naší Odbočku úspěšně reprezentovali...       

                    

   O těchto aktivitách budete v Bulletinu průběžně informováni. Přesto Vás budu již nyní informovat o nové odbornosti v naší Odbočce a to o modelářích, kteří budou připomínat nejen historii 2.Svět.války, ale i moderní historii našeho letectva...

 

Nyní informace ze SL:

 

   Situace ve vztahu k MIDO je ve stavu "Mrtvého Brouka" z důvodu, že je lepší nechat důkazní břemeno na firmě MIDO, ať platí náklady. Poslední fakturu od MIDO byla SL odmítnuta. Jinak bylo prominuto penále ve výši 95.000,- a peníze byly na SL vráceny...

   Probíhá intenzivní příprava Konference SL, která se koná 20.11.2013 na Univerzitě Obrany v Brně. Dolaďuje se program a organizace...

   Byli jsme informováni, a to jsem "Výborníkům" na schůzi Výboru zapomněl sdělit, že znaku Svazu Letců byla udělena ochranná známka, což znamená, že používání znaku podléhá souhlasu SL. Náš znak "Třicátníků" je bez komplikací...

   Jinak Vám musím sdělit, že na posledním CVSL dne 10.9.2013 jsme byli ohodnoceni jako velmi aktivní Odbočka, hlavně zásluhou našich mladších členů...

   Z našich nejbližších aktivit Vás informuji o připravách výstavy k 95. výročí založení SL v Milovicích. Výstava bude v termínu 21.10.-17.11.2013, kromě oficiálních panelů SL budeme v propůjčených vitrínách propagovat činnost Odbočky, práci s dětmi, činnost modelářů a nově činnost leteckých archeologů, se kterými jsme navázali spolupráci...

 

Přeji Vám pevné zdraví a hodně chuti do společné práce pro propagaci naší Odbočky...

 

Z novinek...

 

- Ani během léta naši členové nezaháleli. Zúčastnili se různých akcí, navštívili zajímavá místa a setkali se s dalšími kolegy a kamarády...

- O víkendu 21. a 22.června zúčastnil se p. Lenert výstavy Model Brno...

- 26.června byla přičiněním p. Křeny rekonstruována pamětní deska na sídlišti v Lysé nad La-bem, připomínající rodiny 13.tankové divize a 47.pzlp, diskriminované po roce 1968...

- 7.června navštívil P. Lenert výstavu Léta létání ve Frýdku-Místku. V tentýž den p. Říha navštívil kolegu p. Bäumla. Během návštěvy byla domluvena společná návštěva vrchlabského letiště, uskutečněná následně na konci prázdnin (viz. samostatný příspěvek na webu)...

- o týden později navštívili jsme dalšího z kolegů, p. Dědečka. Během dvouhodinové návštěvy stihli jsme probrat stovky zajímavých fotografií z celého světa. Jen škoda, že se nemohl zúčastnit i náš bývalý člen, o pár ulic vedle žijící p.Arlt...

- na 13.srpen podařilo se domluvit dlouho plánovanou průzkumnou výpravu do Březejce k pomníčku por. Klimka. Cestou zpět zajeli jsme na kus řeči k p. Kloboučníkovi...

- 7.září konal se již 4. Den letiště Praha-Letňany. Příjemná odpočinková akce pro celou rodinu, na níž jsme zase po nějaké době potkali kamarády z Czech Spitfire Clubu i se svojí chloubou, maketou Spitfiru v životní velikosti...

- Zatímco vrchnost úřadovala na schůzi Celostátního výboru SLČR (a my s ní), zúčastnilo se naše střelecké družstvo (Křena, Vaněček,Svoboda) dalšího ročníku Memoriálu gen. Mrázka v Jenišovicích. Letos se bohužel moc nedařilo. Ale to se do příštího roku vypiluje...

- 13.září naskytla se možnost (v rámci Dnů evropského kulturního dědictví) navštívit Italský vojenský hřbitov v Milovicích. Správce p.Čerepušťák poskytl nám fundovaný výklad, doplněný o spoustu zajímavostí a perliček. Projednali jsme mimo jiné i možnost návštěvy hřbitova s milovickými školáky, či v rámci např. Výjezdního zasedání pro naše členy. Následně jsme si prohlédli i kostel Sv. Kateřiny. Na první pohled se sice zdá, že nemá s vojenstvím moc společného. Na jeho vnitřní výzdobě se však hojně podíleli ruští váleční zajatci z milovického zajateckého tábora...

- vše jsme samozřejmě důkladně probrali a zhodnotili na schůzi Výboru odbočky 18.září. Příští schůze jest plánována na 27.listopad. Do té doby nás však čeká ještě spousta zajímavých a důležitých akcí a událostí, o nichž budete informováni...

- Na webových stránkách odbočky byl aktualizován kalendář akcí. Nezapomeňte do něj nahlédnout,snad i Vy najdete něco pro Vás zajímavého. V rámci spolupráce s ostatními odbočkami pomohli jsme se založením webových stránek i kolegům z Liberce (Odbočka 3)...

- Přidali jsme též dvě nové rubriky, zabývající se modelářstvím a leteckou archeologií. Zatím nebyly ještě zveřejněny, ale dojde k tomu co nejdříve...

- V těchto dnech si mimo jiné připomínáme i 75.výročí mobilizace v roce 1938. Jako připomínku uveřejnili jsme na webových stránkách článek „Dopisy Lidušce“ – vzpomínky dědy našeho kolegy p. Hajna, jenž se mobilizace zúčastnil...

- Město Milovice odsouhlasilo naši žádost na uspořádání výstavy k 95.výročí Svazu letců ČR a 15.výročí udělení čestného názvu „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ naší odbočce. Výstava se uskuteční v termínu 21.10. – 17.11. v atriu budovy MěÚ Milovice...

- Po prázdninové odmlce se opět snažíme rozjet spolupráci s dětmi ze ZŠ v Milovicích. Bude-li chuť a snaha, byla by možnost založit modelářský kroužek. Též se rýsuje šance na spolupráci se ZŠ v Lysé nad Labem...

- Letos je tomu 65 let, kdy byliv tehdejším Československu cvičeni vojáci a letci nového židovského státu Izrael. Nějaké informace získali jsme od libereckých a žateckých kolegů. Pokusili jsme se však kontaktovat i samotné Izraelce (gen. Bodinger, Chel Ha´Avir). Bohužel zatím bez jakékoliv odezvy. Nicméně neházíme flintu do žita...

 

Připravované akce...

 

28. – 30. 9. – Podzimní svahování, letiště Raná…

23. 9.-31. 10. – Bílovec, kavárna Monami, výstava leteckých obrazů Ivy Hoňkové...

17.10. – Praha, Albertov, ČVUT, beseda „Létání se záchrankou“, host D. Tuček…

1.11. – Nová Paka, slavnost k uctění památky letce a účastníka letecké bitvy o Británii plk. Otakara Hrubého, DFC při příležitosti 100. výročí narození (výstava potrvá do 14.11)…

21. 11. – Praha, Albertov, ČVUT, beseda „Vyšetřování leteckých nehod“, host M. Voráček…

12. 12. – Praha, Albertov, ČVUT, beseda „Jak se létala MiG-15“, host M. Milota…

 

Životní jubilea...

 

   V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky:

14. 10.  – Macek Josef – 81 let

  2. 11.  – Mžourek Václav – 38 let

10. 11.  – Horák Jiří – 71 let

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

 

Bulletin č.36 ke stažení zde...