Bulletin č.33...

11.12.2012 22:17

Vážení přátelé -"Třicátníci"!

 

   Tak nám nějak rychle proběhl letošní rok a jsme před závěrečným bilancováním naší činnosti v odbočce a současně uzavřít to, co se událo ve Svazu letců. Pokud se týká činnosti naší Odbočky 30, tak jsem s tím, co jsme letos vykonali, velmi spokojen. V rámci svých možností jsme se zúčastnili řady akcí, někdo víc, někdo méně. Rád bych vám za tuto reprezentaci poděkoval a věřím, že i příští rok 2013 v tomto nastoupeném trendu budeme pokračovat...

 

   Nyní k problémům Svazu letců jako takového:

-v minulém Bulletinu jsem vás informoval o Platebních příkazech zavazujících SL k vrácení dotace a navíc penále

-snad nikdo nevěřil, že JmK promine na základě žádosti od SL vrácení dotace a platbu penále (celkem 2,194.800,- Kč)

-stalo se to, že JmK svým Rozhodnutím Zastupitelstva JmK ze dne 24.9.2012 prominul SL obě částky, ale problémům není konec

-ve hře je další částka dotace ve výši 150.000,-, na kterou byla provedena kontrola, kde výsled-ky nejsou doposud známy

-na další dotaci ve výši 500,000,-Kč doposud kontrola nebyla provedena, tak další Damoklův meč visí nad SL

-nebudu předjímat co se stane,když....

-komise vedená gen. Kubalou dostala za úkol pokračovat v jednání a vymáhání vrácení peněz od firmy MIDO

 

   Na posledním Výboru odbočky jsme zpracovali plán schůzí Výboru a stanovili termín konání Valné Hromady na  12. 6. 2013. Prosím  o zavedení tohoto termínu do Vašich osobních plánů a budu se těšit na setkání. Dále Výbor rozpracoval návrh našeho člena Ing. Suchého na pouká-zání stavu, v jakém se nachází naše společnost vedená stávající vládní garniturou nejen k nám důchodcům, ale i k mladé generaci a společnosti jako celku. Výbor rozhodl, že bude zpracována Rezoluce, která bude obsahovat naše stanoviska, kde text vám bude zaslán k odsouhlasení a potvrzení podpisem.

 

   Závěrem vám přeji klidné a spokojené prožití zbývajících dnů letošního roku, vánočních svátků a do roku 2013 všechno nejlepší, pevné zdraví a chuť do práce v naší Odbočce...

 

                                                                                                                   Ing. Antonín Lenert

                                                                                                                    předseda odbočky

 Z novinek...

 

- 24.10. uspořádali členové naší odbočky ve spolupráci s kolegy z Odbočky 26 „plk. Václava Jíchy, DFC, AFC“ návštěvu Vojenského leteckého muzea v Praze-Kbelích pro žáky 5.ročníků ZŠ TGM v Milovicích. Zlatým hřebem programu byla beseda s československým kosmonautem plk. Ing. Pelčákem. Více na webu a v samostatném příspěvku...

- 28.10. se plk. Křena zúčastnil oslav 94.výročí vzniku Česko-slovenska v Lysé nad Labem...

- 1.11. sešli jsme se s kamarády ze skautského 311.oddílu Káňata na hřbitově v Praze-Olšanech, abychom uctili památku bývalých příslušníků 311. (československé) bombardovací perutě RAF Viléma Bufky a Jana Irvinga...

- 3. 11. se v Milovicích na italském vojenském hřbitově konal tradiční pietní akt za účasti vyso-kých představitelů italské armády a velvyslanectví. Bylo vzpome-nuto italských vojáků, kteří zahynuli během první světové války v místním zajateckém táboře...

- 6. 11. konalo se další setkání a střelby ve Dvorech u Nymburka. Tradičně jsme se dobře poba-vili, naši ostrostřelci se jako obvykle umístili na čelních příčkách...

- 9. 11. zúčastnili se členové naší odbočky pietního aktu u pomní-ku Jana Husa v Nymburce u příležitosti Dne válečných veteránů..

- 10.11. vybojoval matěj Říha, nejmladší člen naší odbočky, bronzovou medaili na Mistrovství České republiky v Taekwon-Do ITF…

- 13. 11. byla v Novém Městě na Moravě p. Křenou slavnostně předána Čestná medaile Odbočky 30 našemu kolegovi p. Horákovi...

- 20.11. zúčastnili jsme se v Brně křestu DVD o plk. Emilu Bočkovi...

- 28.11. konala se na obvyklém místě v pražském hotelu Duo schůze Výboru odbočky...

- p. Hajn obdržel Pochvalné uznání za dlouholetou obětavou pomoc a činnost ve prospěch čes-koslovenských  válečných veteránů a vojenských důchodců ČSLA a AČR...

- Výbor vyslovil poděkování Ing. Pourovi za významnou pomoc při návštěvě žáků ZŠ Milovice v leteckém muzeu ve Kbelích a navrhl mu členství v Odbočce 30...

- p. Suchý požádal o možnost navrhnout uspořádání podobné akce v Olomouci na některé z místních ZŠ...

- byly zpracovány a zaslány dopisy starostům Nymburka a Milovic se žádostí o podporu odbočky...

- termíny konání příštích schůzí Výboru odbočky byly prozatím navrženy následovně: 6.2., 15.5., 12.6. (+VH!), 18.9., 27.11.

- na 21.3. bylo naplánováno výjezdní zasedání Odbočky do Staré Lysé...

- připomínám, že se blíží konec roku. Od 1.1. je možné platit členské příspěvky na rok 2013, a to v hotovosti, složenkou nebo převodem na účet...

(ptlq)

Připravované akce...

 

do 31.12. – Mladá Boleslav, kulturní centrum Na kabeli – výstava 100 let létání na Mladobo-leslavsku…

20.12. – Hovory pod vrtulí na téma „Létání s humorem“ v restauraci Divadla Radka Brzobohatého, Opletalova 5, Praha 1, začátek v 16 hodin. Host – Sláva Martenek…

6.2. – schůze Výboru odbočky, 10:00 v Leteckém klubu hotelu Duo v Praze na Proseku…

(ptlq)

 

Životní jubilea...

 

   V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky:

 

12.12. – Antonín Lenert – 69 let                24.1. – Ján Vlčko – 72 let

     1.1. – Václav Bäuml – 91 let                      2.2. – Karel Jareš – 82 let

    3.1. – Michal Hajn – 43 let                         9.2. – Jan Socha – 66 let

    9.1. – Miloš Soukup – 62 let                    24.2. – Václav Alexa – 46 let

 

 

                                                                       Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

 

Bulletin č. 33 ke stažení zde...