Bulletin č. 32...

11.12.2012 22:10

Vážení přátelé -"Třicátníci"!

 

   Tak jsem obdržel 27. 8. oficiální Zápis z CVSL, který se konal 14. 8. 2012, tentokrát na Universitě Obrany v Brně. Toto zasedání mělo zásadní důležitost co bude se SL dále po zjištění o finančních problémech.

   Jednání CVSL se k mému velkému, a musím říci příjemnému, překvapení vedlo bez ne-chutných invektiv mezi některými členy Předsednictva, a to v racionálním duchu.A nyní k zá-věrům CVSL:

-SL obdržel platební příkaz od Jihomoravského kraje k vrácení neoprávněné použité dotace ve výši 1,200.000,- Kč. do pokladny JmK

-SL obdržel Platební příkaz na úhradu penále ve výši 994.800,-

-Nesdílím optimismus členů PSL, že napsáním žádosti na JmK o prominutí těchto položek bude toto prominuto. Komise pro napsání žádosti byla na CVSL ustavena.

-Vzhledem k těmto existenčním problémům SL byl jednoznačně podpořen návrh na odložení Sjezdu SL na listopad 2012 a dále... .Uvidíme,jak a do kdy to „dále...“ bude.

-Bylo uloženo odbočce SL Brno řešit členství p.Vodáka, majitele MIDO, vzhledem k jeho finančním požadavkům na SL, které pokračují z jeho strany na úhradu dalších finačních úhrad v návaznosti na obsah Dodatku č.2, o kterých jsem vás informoval.

-CVSL uložil gen.Kubalovi, jako vedoucímu komise pro řešení problematiky s MIDO, napsat dopis na MIDO o vrácení všech finančních prostředků pro nesplnění dodávky 3. dílu Historie letectví.

-Velmi nepříjemným vystoupením byla Zpráva Revizní komise místopředsedou p. Ronde-valdem, který kromě "slohového cvičení", nic neříkajících a mnohdy velmi urážlívých výroků jak na PSL, tak na bývalé členy PSL prohlásil, že: „...kdo vyzývá k osamostatnění odboček,... má nekalé úmysly se SL.“ Proti tomu jsem se já i Oldřich Pelčák velmi důrazně ohradili, že se jedná o variantu záchrany SL jako takového.  Jestli to pánové z RK pochopili,nevím.Uvidíme.

 

   Nyní příjemnější:

 

 -firma IKAR nabízí doprodej vázanek se symbolikou SL, pilotů a techniků

 

   Toto jsou základní informace, které Vám, "Třicátníci", považuji za nezbytné sdělit.

Přeji Vám pohodu a pevné zdraví...

                                                                                                                   Ing. Antonín Lenert

                                                                                                                    předseda odbočky

 

Z redakční rady...

 

  Drazí kolegové a kamarádi,… měli jsme připravené pokračování několika článků z dřívějších čísel Bulletinu. Nicméně, s ohledem na nedávné oslavy nedožitých 100. narozenin našeho velkého vzoru, bojovníka a přítele, genpor. Františka Fajtla, DFC, jsme aktuálně obsah poněkud upravili. Navíc, některé ze zmiňovaných akcí odehrály se již před prázdninami, tedy asi není ten správný čas je nyní zmiňovat (kdo má zájem, nalezne je na webu, uvažujeme též o stvroření jakési „ročenky“, kde by byl výčet akcí a událostí za prošlý rok...). Snad nám bude odpuštěno. A kdyby ne,… kdos bez viny, hoď po nás tatrankou…                                                                                                                                                                                                 (ptlq, jokr)

 

 Z novinek...

 

- těsně před prázdninami ohlásil provozovatel serveru bloguje.cz ukončení činnosti. Bylo tudíž nutné přesunout naše webové stránky na novou doménu. Podařilo se, web Odbočky 30 funguje a nyní jej naleznete na adrese https://odbocka30.webnode.cz. Emailová sdresa se nemění...

- 9. a 10. 7. navštívili Pytláci letní tábor skautského 311. oddílu Káňata. Po nočním přepadení následovalo druhý den dopoledne příjemné posezení a povídání o Odbočce 30, historii československého letectva a našich letcích na západní i východní frontě. Blíže v samostatném příspěvku na webu odbočky...

- 21. 8. připomněli jsme si již 44. výročí srpnových událostí roku 1968. O dění na letišti Mladá v roce 1968 pohovořil tehdejší ZVlp pplk. Křena na besedách s pracovníky obecních zastupitelstev Nymburka, Lysé nad Labem a Milovic. Předseda naší odbočky pplk. Lenert přidal své vzpomínky na tyto dramatické události na letišti Ostrava-Mošnov. O situaci v Milovicích pohovořil pak host, historik p. Kubeš...

- 15. 9. zúčastnil se p. Lenert jako účinkující leteckého dne ve Vyškově...

- naše střelecké družstvo zahájilo „loveckou sezónu“. Na střeleckém Memoriálu gen. Mrázka v Jenišovicích sice tentokráte reprezentovat nemohlo (potíže s dopravou), nicméně už 21.9. zahřměly jeho sportovní pistole ve Dvorech u Nymburka...

- 3. 10. uskutečnila se v pražském hotelu Duo další schůze Výboru odbočky. O jejích závěrech budeme Vás informovat v samostatných příspěvcích na webu a v Bulletinu. Příští schůze Výboru se uskuteční 28. 11. od 10:00 hodin...

- na 25.října přichystala naše odbočka návštěvu Leteckého muzea ve Kbelích pro cca 60 žáků 5. ročníků ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích. V rámci návštěvy promluví o vesmíru a o svých zážitcích z kosmonautického výcviku plk. Pelčák a případní další hosté...

- děkujeme kolegovi p. Klimkovi za poskytnutí propagačních materiálu pro Vlčata a ostatní drobotinu při různých plánovaných akcích...

- nakladatelství JAKAB nabízí 2. díl publikace „Mezek“. Prodejní cena na trhu je 780,- Kč. Pro členy SLČR 590,- Kč. Přibližně za 2 měsíce vyjde ve stejném nakladatelství kniha o MiGu-17...

(ptlq)

 

Připravované akce...

 

   Po předprázdninovém a prázdninovém skutečně nabitém programu dochází jako obvykle k jistému útlumu. Není se co divit, krásné počasí je pro akce letecké přeci jen příznivější. Nicméně i nyní nabízíme pár zajímavostí na volné chvíle či večery...

 

6.10. – 22.zL, Náměšť nad Oslavou, Den otevřených dveří

25.10. – návštěva Leteckého muzea ve Kbelích pro žáky 5.ročníků ZŠ TGM Milovice.

15.11. – Dopravni fakulta ČVUT, Praha-Albertov, Beseda „Válečný a poválečný vývoj a výroba letadlových motorů Walter“

13.12. – Dopravni fakulta ČVUT, Praha-Albertov, Beseda „22 let Klubu letecké historie Jindřichův Hradec“                                                                                                                                                                                                              (ptlq)

 

Životní jubilea...

 

   V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky:

14. 10.  – Macek Josef – 80 let

  2. 11.  – Mžourek Václav – 37 let

10. 11.  – Horák Jiří – 70 let

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

 

Bulletin č. 32 ke stažení zde...