Bulletin č.31...

11.12.2012 22:00

Vážení členové a kamarádi...

 

   Máme za sebou událostmi nabité jaro a chystáme se všichni nechat odpočinouti oudům znaveným. Vyrazíme k vodě, na chaty a chalupy, na houby do hvozdů přehlubokých,... a nasbíráme síly na další období. K tomu nám dopomáhej Pajda. A Svatý Petr, ať máme pěkné léto, že? Tak si ho ve zdraví všichni užijme. Létu zdar...

 

   Vzhledem k množství akcí, setkání a událostí a také proto, že se přes všechny skeptické nářky pesimistů Valná hromada opravdu konala, držíte nyní v rukou další vpravdě specifické vydání našeho tradičního Bulletinu. Rozšířené letní číslo, abyste měli do podzimu co číst. Novinky, které se sem nevešly najdete pak na webových stránkách či v příštím čísle...

                                                                                                                                                         Pytlák

 

Úvodní slovo předsedy Odbočky… (lean)

 

Vážení přátelé,

 

... v „Úvodním slovu předsedy“ pro Bulletin č. 30 jsem Vás informoval o situaci ve Svazu letců. K dnešnímu dni se děly věci, které sice kritickou situaci nevyřešily, ale k určitému pokroku zde došlo. Rád bych Vás seznámil s tím, jak se události vyvíjely...

   Dne 15. 5. 2012 se sešel CV SLČR, který hodnotil, jak řešila komise finanční problematiku SLČR, jak ve vztahu k firmě MIDO, tak k Ministerstvu financí. Komise zpracovala zprávu a text dopisu pro MIDO. V obou materiálech se konstatuje nesprávné využití dotace. Komise v návrhu dopisu pro MIDO sděluje pozastavení všech plateb do vyřešení problematiky s dotací...

   V následné bouřlivé a místy až nechutné diskusi (trvala 3 hodiny a byla plná osobních invektiv mezi některými členy předsednictva...) odsouhlasil CV vyvázání se z Dodatku č. 2 a pozastavení plateb firmě MIDO...

   Nyní nezbývá Svazu letců, než čekat, jaké budou závěry z Ministerstva financí a reakce ředitele firmy MIDO na vypovězení plateb a odstoupení od Dodatku č. 2...

 

   Naše odbočka již podala žádost o registraci na Ministerstvo vnitra. Byli jsme požádáni o dopl-nění některých dokladů a nyní čekáme na vyřízení...

   Pokračujeme v přípravách na naši Valnou hromadu, kde si vyříkáme, jak budeme nadále pokračovat, co nás čeká a co bychom chtěli do budoucna dělat...

 

   Těším se na setkání s Vámi...

                                                                                                                   Ing. Antonín Lenert

                                                                                                                    předseda odbočky

 

Z novinek... (ptlq)

 

- 18. 4. naše střelecké družstvo opět potrénovalo na střelnici ve Dvorech (výsledky na webových stránkách pod odkazem na Mrázkovu střeleckou ligu), aby posléze o několik dní později tamtéž v již soutěžním klání o pohár Krajského vojenského velitelství vybojovalo nádherné 2. místo!...

- 30. 4. byla na Ministerstvo vnitra podána žádost o registraci naší odbočky jako samostatného občanského sdružení...

- Ve dnech 5. - 6. 5. konaly se v Plzni a na jiných místech republiky tradiční oslavy konce druhé světové války. Byli jsme při tom (viz. příspěvek p. Hajna)...

- 8. 5. se zúčastnili naši členové slavnostního odhalení pomníku letcům RAF na letišti v Brně-Tuřanech...

- Vzhledem k tomu, že kolega a kamarád Honza Borůvka zabývá se mimo modelařiny  a dalších koníčků též toulá-ním se po alternativní historii (známé jako what-if), budete mít počínaje tímto číslem možnost nahlédnout i do tohoto oboru...

- O víkendu 2. a 3. 6. zůčastnili jsme se v poměrně silné sestavě tradiční Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara v Pardubicích. Fotogalerie a zážitky naleznete na webu odbočky a ve stručnější podobě i v samostatném článku v příštím Bulletinu. Děkujeme tímto p. Jandovi a organizátorům za umožnění zvýhodněného vstupu pro členy naší odbočky formou volných vstupenek...

- Ke dni 5. 6. 2012 byla naše odbočka zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako samostatné občanské sdružení s oficiálním názvem Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky a bylo jí uděleno IČO 22610146...

- 13. 6. uskutečnila se v Praze na Proseku v leteckém klubu hotelu Duo tolik očekávaná Valná hromada naší odbočky. Tohoto hlavně společenského setkání přátel a kolegů, žijících mnohdy až stovky kilometrů od sebe, zúčastnilo se 10 členů odbočky a 1 host. Více v samostatném příspěvku a na webových stránkách...

- 14. 6. proběhly další střelby ve Dvorech, které byly započteny do Mrázkovy střelecké ligy. Naši členové se umístili takto: 1 – Křena (160 bodů), 2 – Říha (158 bodů), 3 – Vlčko (156 bodů). Samozřejmě se jedanlo především o trénink před některým z dalších velkých střeleckých klání. Nicméně je to z pohledu naší odbočky vynikající výsledek, dokládající kvalitu našich ostrostřelců...

- V sobotu 16. 6. zúčastnili se členové odbočky 9. Dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi. Tato tradiční oslava letectví přinesla nám všem spoustu krásných zážitků. Blíže v příštím bulletinu a na webu odbočky. Děkujeme kamarádům z mladoboleslavského klubu, i oni umožnili našim členům zúčastnit se této akce za zvýhodněných podmínek...

- 18. 6. připoměli jsme si spolu s celým národem hrdinský boj našich parašutistů při pietním aktu u kostela v Resslově ulici v Praze...

 

Připravované akce...

11. – 15. 7. – MČR v letecké akrobacii, letiště Hosín u Českých Budějovic

25. 7. – 5. 8. – 6. Ranský pohár, letiště Raná u Loun…

18. 8. – Air Stars Meeting, letiště Panenský Týnec...

25. 8. – 68. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem, Jindřichův Hradec…

8. 9. – 68. výročí letecké bitvy nad Krušnohořím, Kovářská…

8. - 9. 9. – Czech International Air Fest, letiště Hradec Králové

25. – 26. 8. – Plzeňské letecké dny, letiště Plzeň-Líně…

15. – 16. 9. – 4. Letecký den, letiště Cheb…

22. – 23. 9. – Dny NATO, Ostrava…

28. – 30. 9. – Podzimní svahování, letiště Raná…

 

Životní jubilea...

 

   V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky:

 10. 7. – Čuba Vladislav – 82 let                              12. 9. – Krutina Eduard – 65 let

 13. 7. – Klímek Vítězslav – 67 let                          20. 9. – Říha Matěj – 11 let

   8. 8. – Kloboučník Josef – 78 let                        23. 9. – Ort Přemysl – 61 let

 31. 8. – Borůvka Jan – 35 let

 

   Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

 

Bulletin č. 31 ke stažení zde...