Bulletin č.28 ...

17.11.2011 01:33
©Pytlák
 
Vážení členové a kamarádi...

Držíte ve svých rukách nové číslo našeho pravidelného Bulletinu. Od vydání toho minulého prožili jsme opět několikero (ehm,... spoustu...) zajímavých událostí. Přibyly některé novinky, někteří naši členové oslavili či oslavují další šťastně prožitý rok na tomto nedokonalém sice, ale hezkém světě. Pokusím se Vás v následujících řádcích o zmíněném informovat a přidám i dalších pár zajímavostí...
Věřím, že se nová grafická úprava zalíbila a minulé číslo Vás zaujalo. Nyní tedy,... nechť je tomu tak i s touto "osmadvacítkou"...

Z novinek... (ptlq)
- Poslední schůze Výboru dne 21. září nesla se sice v poněkud bouřlivé atmosféře, nicméně hojná účast byla velice potěšující. Dostavili se všichni, tedy se mohla projednat velká spousta důležitých záležitostí. Příští schůze Výboru se uskuteční 16. listopadu, opět v 10:00 v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...
- Předseda odbočky Karel Jareš stručně informoval o závěrech ze schůze CV SLČR ze dne 13. září v Brně na Univerzitě obrany státu, které se zúčastnil jako zástupce naší odbočky...
- Za přítomnosti p. Urbáška bylo projednáváno komisionální otevření skříňky s majetkem Odbočky 30. Skříňka byla násilně otevřena za přítomnosti p. Adámka z naší odbočky a pánů Bímy, Pelčáka a Mihuleho z předsednictva SLČR, a to bez souhlasu předsedy Výboru odbočky. Členové Výboru odbočky nebyli o potřebě skříňku otevřít ani informováni, což je v době mobilních telefonů skutečně zarážející. Obě strany konfliktu vyjádřili svůj názor k dané věci. Názory jednotlivých členů Výboru na daný problém jsou sice rozdílné, nicméně bylo konstatováno, že takovýto postup je minimálně v rozporu s principy slušného chování. Výbor požaduje předání Zápisu o komisionálním otevření skříňky...
- Byl projednán problém s účastí členů odbočky a členů Výboru na akcích ostatních odboček a SLČR, zejména s ohledem na jednání jménem odbočky. Všichni členové mohou se akcí samozřejmě svobodně zúčastňovat. Bez pověření Výboru odbočky nemají však právo jednat jejím jménem. Bude vypracován seznam členů Výboru, kde budou přesně vyjmenována práva, povinnosti a pravomoci jednotlivých členů...
- Hospodář p. Adámek přednesl zprávu o hospodaření odbočky. Vzhledem k velmi neuspokojivému stavu financí bylo rozhodnuto navýšit od 1. ledna členské příspěvky. P. Lenert a p. Vlčko navrhli, aby nebyly nadále propláceny náhrady za dopravu, které jsou prakticky největším žroutem peněz v pokladně. Zároveň se opět projednávala kauza dvou identických razítek odbočky (p. Adámek, p. Křena) a s nimi spojených pravomocí...
- Stále probíhá aktualizace seznamu členů odbočky. Tento je posléze poskytnut správci webových stránek SLČR. Zároveň i nová e-mailová adresa odbočky a adresa našich webových stránek...
- Na žádost předsednictva SLČR byli jsme požádáni o doplnění seznamu členů odbočky o tyto dva údaje: "Ve službě od ... do ..." a "Členství v SLČR od ..." Prosím všechny, v rámci aktualizace seznamu, o doplnění i těchto údajů...
- Byli jsme kontaktováni jedním z kamarádů-členů odbočky – plk. Ing. Antonínem Suchým. Mohli jsme díky tomu aktualizovat jeho údaje v seznamu členů. Zdravíme do Olomouce a přejeme pevné zdraví...
- Členové střeleckého družstva naší odbočky (p. Křena, p. Vlčko, p. Svoboda) nás opět reprezentovali na několika střeleckých soutěžích (Jenišovice, Dvory). A opět se ukázalo, že mají pevnou ruku a přesnou mušku. Naše družstvo obsadilo v Jenišovicích na Memoriálu gen. Karla Mrázka 3. místo. Ostrostřelec p. Vlčko navíc individuálně skončil druhý! Umístění na střelbách ve Dvorech bylo následující: 1. Svoboda, 2. Vlčko, 3. Říha. Děkujeme a blahopřejeme...
- Dle informace p. Lenerta je připraven k vydání 2. díl knihy Suchoj Su-7 (nakl. Jakab). Běžná cena na pultech knihkupectví je určena na 699,- Kč, pro členy SLČR bude kniha k sehnání za 471,- Kč...
- 7. října si příslušníci 22. zTL v Náměšti nad Oslavou připomněli 55 let od vzniku 20. slp. V rámci oslav byla odhalena pamětní deska příslušníkům pluku a základny, kteří zahynuli při plnění služebních povinností (vč. por. Ladislava Klimka)...
- 9. října ve Staré Lysé konala se malá pietní připomínka během níž vzpomenuli jsme jednoho z příslušníků slavné 311. (československé) bombardovací peruti RAF, plk. Jaroslava Nováka, přítele, jenž odešel navěky do leteckého nebe 7. 10. 2011 ve věku 90 let...
- 3. listopadu 2011 postihla nás další velká ztráta. Odešel plk. Jan Horal, nositel Řádu Britského Impéria (MBE) a čestný host na březnové schůzi Výboru odbočky. I za něj, byť v té chvíli nevědomky, zapálili jsme ze středy na čtvrtek (na Dušičky...) svíčku u okna do krypty kostela Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze...
- 11. listopadu, v rámci oslav Dne válečných veteránů, zúčastnili jsme se s kamarády z KVD Nymburk, Poděbrady a Kolín pietního aktu u pomníku Mistra Jana Husa v Nymburce. Následovalo příjemné posezení a popovídání v restauraci Na Tarase...
- Důležitá zpráva na závěr. 29. 11. 2001 připomeneme si již 101. výročí narození našeho patrona, generála Karla Mrázka, DFC, DSO...
 
Připravované akce...
3. 10. – 31. 12. 2011 – Lidice, výstavní síň Pod tribunou, výstava „Vítězný boj – čs. zahraniční odboj ve 2. světové válce. Pořádá Památník Lidice ve spolupráci se Svazem letců ČR…

Životní jubilea...
V měsíci říjnu slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
14. 10. – Macek Josef – 79 let
V měsíci listopadu slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
2. 11. – Mžourek Václav – 36 let
10. 11. – Horák Jiří – 69 let

Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

Redakce...
- Karel "Charlie" Jareš (KaJa) – předseda Odbočky 30 SLČR
- Josef "Baron" Křena (JoKr) – čestný předseda odbočky
- Josef "Pytlák" Říha (ptlq) – historik odbočky a čmáral

Bulletin č. 28 ke stažení zde...