Bulletin č.27 ...

21.09.2011 01:34
©Pytlák
 
Vážení členové, kamarádi...

Je zde září a to znamená nejenom počátek podzimu, ale též příchod dalšího čísla Bulletinu naší odbočky. Tentokrát pokusně v nové grafické podobě, jež se snad osvědčí. Obsah tohoto čísla ponese se v tradičním duchu, jak jste již zvyklí. Novinky, akce, trocha historie a další zajímavé a důležité informace...
Doufáme, že jste si užili léto podle Vašich představ (i přes nepříliš povedené počasí...) a přejeme vše dobré, nebe modré a pevné zdraví...

Z novinek...
- Na minulé schůzi výboru odbočky padl návrh na založení webových stránek, které by sloužily mimo jiné i k propagaci odbočky, letectví a k informování členů, kteří mají přístup
k internetu. Stránky byly založeny a jsou provozovány na internetové adrese https://odbocka30.bloguje.cz. Vítáme jakékoliv náměty a připomínky, stejně tak
i různé materiály a fotografie, týkající se členů a historie odbočky...
- Byla založena též e-mailová schránka odbočky (odbocka30@seznam.cz). Prosíme členy, kteří mají přístup k internetu (i pouze příležitostně) a mají založenu svoji
e-mailovou schránku, aby nás na této adrese kontaktovali. Přispějí tak značně k usnadnění vzájemné komunikace...
- Seznam členů naší odbočky, uveřejněný na webových stránkách Svazu letců ČR, již neodpovídá skutečnému stavu. Pokoušíme se jej aktualizovat, proto prosíme všechny členy
o potvrzení či opravu zejména kontaktních adres, telefonů či e-mailů...
- V souvislosti s uveřejněním příspěvků o gen. Karlu Mrázkovi na našich webových stránkách byli jsme osloveni sl. Kateřinou Mrázkovou, vnučkou bratrance pana generála. Poděkovala nám za zajímavý příspěvek a zůstala s námi nadále v kontaktu, neboť by se ráda dozvěděla cokoliv o svém slavném předkovi, čestném členu naší odbočky...
- Členové odbočky se zúčastnili pamětního setkání u Březejce, nedaleko Velkého Meziříčí. Sešli se zde s příbuznými a přáteli por. Ladislava Klimka, jenž zde v roce 1957 zahynul při katastrofě MiGu-15. V minulosti se členové naší odbočky postarali o opravu pomníčku a nadále pátrají po informacích a dokumentech, týkajících se života a osudu por. Klimka. Na pomníček byla též umístěna nová pamětní deska. Více v některém z dalších Bulletinů a na webových stránkách odbočky...
- plk. Křena se 12. 9. 2011 v Kolíně a v Lošanech zúčastnil vzpomínkového setkání, konajícího se u příležitosti oslav narozenin škpt. Václava Morávka, jednoho z hrdinů protinacistického odboje a člena slavné odbojové skupiny Tři králové. Mezi čestné hosty patřily i dcera
a vnučka plk. Josefa Mašína...
- 13. září se v Praze sešel Celostátní výbor Svazu letců ČR. Za naši odbočku zúčastnil se předseda Karel Jareš. Více v příštím čísle Bulletinu a na webových stránkách...
- (pozn. Ptlq: S ohledem na propagaci naší odbočky a letectva vůbec a také proto, že historie československého letectva je mým koníčkem, rád bych touto cestou požádal všechny členy, zda by byli tak laskaví a poslali mi na níže uvedenou adresu pár slov o sobě. Plus, je-li to možné, i dobovou a současnou fotografii. Rád bych je, kromě vlastního archivu, použil i na vytvoření stručných medailonků našich členů. Předem velice děkuji...)
 
Životní jubilea...
V měsíci září slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
12. 9. – Krutina Eduard – 64 let
19. 9. – Šustek Petr – 69 let
23. 9. – Ort Přemysl – 60 let
Všem přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a šťastná přistání...

Redakce...
- Karel "Charlie" Jareš (KaJa) – předseda Odbočky 30 SLČR
- Josef "Baron" Křena (JoKr) – čestný předseda odbočky
- Josef "Pytlák" Říha (ptlq) – historik odbočky a čmáral

Bulletin č. 27 ke stažení zde...