Bulletin č.25 ...

19.02.2011 01:37
©Josef Křena
 
Vážení členové,

po Valné hromadě naší odbočky 25. ledna 2011 se konala první schůze nového výboru 8.února v následujícím složení:

předseda  – RND.r Karel Jareš  – vojenský pilot
čestný předseda  – Ing. Josef Křena  – vojenský pilot
místopředseda  – Ing.Vlastimil Bažant  – vojenský pilot
člen výboru  – Ing. Antonín Lenert  – instruktor leteckého výcviku
hospodář  – Jan Adámek  – letec amatér, Klub SL, vede kroniku
revizor  – Ing. Ján Vlčko  – letecký specialista, Klub SL

Na jednání výboru v hotelu DUO jsme pozvali jeho majitele pana plukovníka Jana Horala, účastníka druhé světové války. Ten nám ochotně vyprávěl válečné zážitky, které uvádíme v další části Bulletinu…

V letošním roce mají významné životní výročí tito naši členové:
RNDr. Karel JAREŠ  – 80 let
Ing. Ján VLČKO  – 70 let
Ing. Miloš SOUKUP  – 60 let
Přemysl ORT  – 60 let

Další informace:
- na CVSL (11. 1. 2011) jsme přednesli, že 20.výročí odsunu vojsk SSSR bude 21. června. Narozdíl od „oslav“ před 10 lety letos ani oslovené MěÚ Milovice ani Nymburk zájem neprojevují…
- letecký zájezd v červnu do Londýna zajišťuje mjr. Janda, odb. Pardubice
- na tradiční letecký den CIAF v Hradci Králové vstupenky s 50% slevou zajistí předseda odb.9 plk. Ing. Neuberg u stánku před vchodem na letiště.
 
Technické sdělení:
Pokud máte možný kontakt na internet sdělte toto spojení na E-mail jares.charlie@seznam.cz nebo  plk.krena@seznam.cz  umožníte tím rychlejší a levnější kontakt. Děkujeme…

Bulletin ke stažení zde...