Branný den...

27.06.2017 07:28

... zocelí modré tělo tvé! A jak? To se dozvíte ve složce "Žvanírna"...