Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...

Pozor! Změna účtu!!!

Od 15. 11. 2017 platí nové údaje, týkající se účtu našeho klubu
číslo účtu 670100-2215030740
kód banky 6210 (mBank)

 

Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Oslavy Dne vítězství...

08.05.2017 16:14
Opět je tu květen a s ním spojené oslavy Dne vítězství. Více ve Žvanírně...

Změna termínu!

18.04.2017 10:09
Upozorňujeme na změnu termínu v konání střeleckého klání "Vzpomínka na Regiho Schamse 2017". Vzhledem k předpovědi počasí na čtvrteční dopoledne (déšť a dva stupně nad nulou) byl závod operativně odložen. Chceme, aby si to všichni závodníci i hosté užili a ne, aby polovina lidí ulehla s angínou...

Prvnenství ve vesmíru...

12.04.2017 11:00
Dnes je tomu 56 let od doby, kdy Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk vzlétl do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách...

Pozvánka od Toníka Suchého...

04.04.2017 09:40
Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...

Roskas pro obyvatele...

15.03.2017 10:27
   Dnes je to 78 let, kdy nacistické Německo v čele s malířem pokojů obsadilo Čechy, Moravu a Slezsko. O den později vznikl Protektorát Čechy a Morava. O den dříve vyhlásilo Slovensko samostatnost a oficiálně se přisálo k Ose zla... . Ehm,... První protektorát...   

Výstava o letišti Korea...

10.03.2017 11:14
Výstava o žateckém letišti a 11. slp se uskuteční v Oblastním muzeu v Mostě ve dnech 17. - 23. března!

Pozvánka...

07.03.2017 14:40
Kliknutím na obrázek jej otevřete ve větším rozlišení...

Neztrácejte hlavu...

02.03.2017 21:27
Reportáž z besedy s Jaroslavem Pavlíčkem již nyní k nalezení v rubrice "Žvanírna". 

Pozvánka...

02.03.2017 21:26

Fejsbůček...

28.02.2017 21:27
Na Ksichtoknize byla založena skupina "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z.s." Odkaz zde - https://www.facebook.com/groups/1250710561663845/ Pokusím se to nějak vyrobit i na webovky...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>