Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...

Pozor! Změna účtu!!!

Od 15. 11. 2017 platí nové údaje, týkající se účtu našeho klubu
číslo účtu 670100-2215030740
kód banky 6210 (mBank)

 

Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Něco o ČsSL...

16.10.2017 15:24
Zajímavý článek o novém Českém svazu letectví ze stránek kamarádů ze Žatce najdete v rubrice "Informace"...

Pomníky...

13.10.2017 06:39
V sekci Žvanírna přidán odkaz na článek o odhalení pomníku legendárnímu československému letci gen. Františku Fajtlovi. Přidána též pozvánka na odhalení pomníku bývalému veliteli 310. (československé) stíhací perutě Jiřímu Hartmanovi...

Pozvánka...

03.10.2017 10:17

Den letectva...

17.09.2017 17:06
Den, který navždy změnil historii československého a světového letectví... Den, kdy skupina statečných splnila svoji přísahu danou vlasti... Den, kdy skupina statečných nezaváhala a odletěla na pomoc hrdinům... Den, který přinesl první pocit vítězství v dlouhém boji... Den, který v srdci...

Toulky po opevnění...

03.09.2017 13:21
Na konci léta zabrousili jsme taktéž zase na pár chvil do historie, kdy jsme se byli ochotni a připraveni bránit. Více v sekci "Žvanírna"...

Osmašedesátý...

03.09.2017 09:11
Před pár dny jsme si připomněli další, již 49. výročí, okupace spřátelenými vojsky v roce 1968. V sekci "Žvanírna" přidán příspěvek na toto téma od Toníka Suchého...

Pozvánky...

19.08.2017 08:48
Pár nových pozvánek v sekci "Informace". Zároveň zařazeno i do kalendáře akcí...

Kalendář akcí...

12.08.2017 15:58
Přidány nové akce do "Kalendáře" - označeny červeným gifem "NEW"...   V "Kalednáři" přidávám nové akce, bližší info k nim v sekci "Informace"...  

Dvě nové knížky...

12.08.2017 15:23
Nabídku dvou nových knížek s leteckou tématikou naleznete v sekci "Nabídky"...

Bitva o Šalingrad a další...

08.08.2017 16:11
Tak jsem se zase po delší době dostal ke psaní. Tudíž mohu uveřejnit (konečně!!!) report z naší návštěvy Šalingradu a valného se hromadění u kamarádů v Himmelblau Service. Vše ve složce "Žvanírna"... V sekci "Nabídky" přibyla nová knížka od našeho přítele, pana plk. Čeřovského... V sekci "Letecká...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>