Pozor! Změna účtu!!!

Od 15. 11. 2017 platí nové údaje, týkající se účtu našeho klubu
číslo účtu 670100-2215030740
kód banky 6210 (mBank)

 

Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Pietní akt...

08.11.2016 22:35
Obrázky z tradičního pietního aktu na italském vojenském hřbitově v Milovicích najdete v rubrice "Fotogalerie"...

Novinky z leteckého soudku...

21.09.2016 19:12
V rubrice "Žvanírna" bylo přidáno několik zajímavých novinek. Neprozradím, musíte se podívat...

Setkání s hrdiny...

09.09.2016 10:56
V pátek 16. září se spolu s kamarády z 18. AAT a ostatními českými vojáky po návratu ze zahraničních misí setkáme na pražském Vítkově na jejich slavnostním nástupu. Naše delegace, složená ze zástupců LKGKM a téměř třiceti dětí se velice těší...

Tisíc pilotů Velkoslovanské říši...

09.09.2016 10:55
První pátek nového školního roku byl uskutečněn avizovaný vyhlídkový let pro nejlepší žáky ZŠ. Více v rubrice "Žvanírna"...

Mezinárodní výprava do kopců...

26.07.2016 06:27
Navštívili jsme pomník nad Starou Pakou. Víc v rubrice "Letecká archeologie" pod odkazem na Su-17...

Smajlíci dorazili...

23.06.2016 23:50
Přišel nový pozdrav od chlapů z 18. AAT v Afganistánu. Tento naleznete na hlavní stránce, případně v rubrice "Žvanírna"... V rubrice "Mrázkova liga" a ve "Zvanírně" pak jsou umístěny výsledky, respektive krátký report z pravděpodobně posledních střeleb před letní přestávkou...

Legendy s Legendou...

19.06.2016 10:57
Před týdnem konal se další úžasný Dobový letecký den v Mladé Boleslavi. Bohužel k sepsání reportu dokopal jsem se až nyní. Naleznete jej, spolu s rozsáhlou foto- a video- galerií (která se doufám časem ještě trochu rozšíří...) v rubrice "Žvanírna"...

Sbohem a šáteček?

16.06.2016 00:09
Tak už nejsme ve Svazu. Víc v rubrice "Informace"...

Aviatická...

04.06.2016 21:55
V rubrice "Fotogalerie" sbírka obrázků z letošní Aviatické pouti...

Generál padl...

04.06.2016 21:55
Do tisku prosákla zpráva, že v boji proti machometánům padl český generál. Víc v rubrice "Žvanírna"...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>