Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Smajlíci dorazili...

23.06.2016 23:50
Přišel nový pozdrav od chlapů z 18. AAT v Afganistánu. Tento naleznete na hlavní stránce, případně v rubrice "Žvanírna"... V rubrice "Mrázkova liga" a ve "Zvanírně" pak jsou umístěny výsledky, respektive krátký report z pravděpodobně posledních střeleb před letní přestávkou...

Legendy s Legendou...

19.06.2016 10:57
Před týdnem konal se další úžasný Dobový letecký den v Mladé Boleslavi. Bohužel k sepsání reportu dokopal jsem se až nyní. Naleznete jej, spolu s rozsáhlou foto- a video- galerií (která se doufám časem ještě trochu rozšíří...) v rubrice "Žvanírna"...

Sbohem a šáteček?

16.06.2016 00:09
Tak už nejsme ve Svazu. Víc v rubrice "Informace"...

Aviatická...

04.06.2016 21:55
V rubrice "Fotogalerie" sbírka obrázků z letošní Aviatické pouti...

Generál padl...

04.06.2016 21:55
Do tisku prosákla zpráva, že v boji proti machometánům padl český generál. Víc v rubrice "Žvanírna"...

Rande s Alkou zase po letech...

24.05.2016 13:21
Trošku jsme si zašpionili ve Vodochodech s kamarády ze Žatce. Výsledek hledejte v rubrice "Žvanírna"...

Oslavy osvobození...

08.05.2016 22:20
V tento slavný den přidávám malou vzpomínku na veliké události. Rubrika Žvanírna...

Tentokrát fotograficky...

05.05.2016 23:21
Dnes to bude hlavně o fotogaleriích, protože na psaní nějak neni morálních ani fyzických sil. Takže... - Áďa Krupková, naše střelecká hvězda, poslala pár svých obrázků ze závodů ve Dvorech u Nymburka... - ve Kbelích v muzeu se zahajovala sezóna a my byli při tom. A ne sami!... - přišel další...

Projekt "Biskaj"...

25.04.2016 23:40
To nejdůležitější o Projektu "Biskaj", jakož i o report z 2. ročníku střelecké soutěže "Vzpomínka na Regiho Schamse" naleznete v sekci "Žvanírna"...

Fotky od kamarádů...

06.04.2016 21:30
V článku o oslavách Dne obránců vlasti upravena fotogalerie - přibyly obrázky od oficiálního fotografa VAT-RF...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>