Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Editace znaku...

27.02.2017 12:25
V souvislosti s výročím naší Odbočky byl editován náš velký znak. Více v rubrice "Informace"...

Pohár Malýho Vlk 2017...

29.01.2017 18:50
Poslední lednovou neděli proběhl již 2. ročník soutěže, věnované našemu kolegovi Honzovi Vlčko. Více v rubrice "Žvanírna"...

Mirko Janeček...

22.01.2017 12:04
Odešel Mirko Janeček, vydavatel slavných Kanadských listů. Více v rubrice "Žvanírna"...

Pohár Malýho Vlk!...

22.12.2016 22:29
Klikněte na obrázek...

Výprava na Biskaj...

25.11.2016 08:31
Po dlouhých přípravách vyrazili jsme konečně za našimi kamarády na Vysočinu. Více v rubrice "Žvanírna"...

Pietní akt...

08.11.2016 22:35
Obrázky z tradičního pietního aktu na italském vojenském hřbitově v Milovicích najdete v rubrice "Fotogalerie"...

Novinky z leteckého soudku...

21.09.2016 19:12
V rubrice "Žvanírna" bylo přidáno několik zajímavých novinek. Neprozradím, musíte se podívat...

Setkání s hrdiny...

09.09.2016 10:56
V pátek 16. září se spolu s kamarády z 18. AAT a ostatními českými vojáky po návratu ze zahraničních misí setkáme na pražském Vítkově na jejich slavnostním nástupu. Naše delegace, složená ze zástupců LKGKM a téměř třiceti dětí se velice těší...

Tisíc pilotů Velkoslovanské říši...

09.09.2016 10:55
První pátek nového školního roku byl uskutečněn avizovaný vyhlídkový let pro nejlepší žáky ZŠ. Více v rubrice "Žvanírna"...

Mezinárodní výprava do kopců...

26.07.2016 06:27
Navštívili jsme pomník nad Starou Pakou. Víc v rubrice "Letecká archeologie" pod odkazem na Su-17...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>