Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Nové fotografie...

23.11.2012 19:18
V rubrice "Fotogalerie" přibylo několik fotografií z akcí za poslední období...

Report...

08.11.2012 17:05
Report a malou fotogalerii z posledních střeleb ve Dvorech u Nymburka hledejte v rubrice "Žvanírna"...

Splněný slib...

01.11.2012 21:04
O prázdninách jsme si něco slíbili. A dnes nadešel den, kdy byl tento slib splněn. Více v rubrice "Žvanírna"...

A slíbený článek...

28.10.2012 21:46
... týkající se školní výpravy do Kbel. K nalezení v sekci "Žvanírna"...

Kosmická fotogalerie...

24.10.2012 17:39
V sekci "Fotogalerie" naleznete pár obrázků z dnešní výpravy s žáky 5. ročníků ZŠ Milovice do Vojenského leteckého muzea ve Kbelích a ze setkání s plk. Ing. Oldou Pelčákem...

Výprava do Kbel...

16.10.2012 19:23

Fotky od kolegů z "Devítky"...

04.10.2012 14:43
Kolegové z plumlovské Odbočky 9 "plk. Aloise Dvořáka" zaslali fotografie z odhalení zrekonstruovaného památníku československých zahraničních letců na městském hřbitově v Přerově. Více v rubrice "Fotogalerie"...

Nejen Double Wenda...

02.09.2012 01:31
Ve videogalerii jedna krásná vzpomínka na dobu dávno dávnou - pořad ČT s Vencou vaškem, pepou Hlavou a dalšími žokeji našeho kdysi slavného Display Teamu. A navíc, konečně po mnoha letech, zase stařičká krásná "Patnáctka" s českými znaky...

Srpen v nás...

02.09.2012 01:13
Nový příspěvek v sekci "Žvanírna", týkající se besed se zastupiteli měst Nymburk, Lysá nad Labem a Milovice u příležitosti oslav 44. výročí srpnové okupace... Plus odkaz na stránky města Milovice, kde se objevila kratičká zmínka...

AAR z Čermné...

29.07.2012 10:44
Pár slov o operaci Irish Dew, hledejte v rubrice "Žvanírna"...
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28 >>