Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

ModellBrno 2017...

16.06.2017 10:46
Na poslední chvíli sice, ale... (Klikněte na obrázek...)

Posezení s vůní máty a bezinek...

12.06.2017 22:52
Do rubriky "Žvanírna" přidán krátký report o malém posezení nad vltavským údolím...

Pozvánky na zajímavé akce...

12.06.2017 22:50
Klikněte na obrázek...

Pozvánky...

07.06.2017 09:50
Kliknutím na obrázek jej zvětšíte... Vše samozřejmě i v kalendáři akcí...

Vzpomínka na Regiho...

03.06.2017 20:25
V sekci "Žvanírna" přidána krátká s tručná reportáž z 3. ročníku střeleckého klání ve Dvorech...

Tady je (nejen) Peřinovo...

25.05.2017 22:05
Příspěvek o zajímavé letecké akci v Čáslavi. Hledejte ve "Žvanírně"...

Letecká setkání květnová...

17.05.2017 23:48
Pár zajímavých příspěvků v rubrice "Žvanírna" a "Členové odbočky". Plus pozvánky v sekci "Informace". Je opravdu na co se těšit...

Oslavy Dne vítězství...

08.05.2017 16:14
Opět je tu květen a s ním spojené oslavy Dne vítězství. Více ve Žvanírně...

Změna termínu!

18.04.2017 10:09
Upozorňujeme na změnu termínu v konání střeleckého klání "Vzpomínka na Regiho Schamse 2017". Vzhledem k předpovědi počasí na čtvrteční dopoledne (déšť a dva stupně nad nulou) byl závod operativně odložen. Chceme, aby si to všichni závodníci i hosté užili a ne, aby polovina lidí ulehla s angínou...

Prvnenství ve vesmíru...

12.04.2017 11:00
Dnes je tomu 56 let od doby, kdy Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk vzlétl do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>