Nejsme Svaz letců z. s.,

jsme Svaz letců České republiky...

  

Kliknutím na Fejsbůčka se dostanete na Ksichtoknihu...

 

Naši partneři...

(Klikněte na obrázek pro otevření stránek subjektu v novém okně...)

 

Něco málo o našem spolku...

   Milovický Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, z. s. (dále též LK-GKM) je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující  fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

   Vznikl pod původním označením "Odbočka 30" jako součást Svazu letců v prosinci 1996 usnesením předsednictva SL na návrh tehdejšího místopředsedy Josefa Brože. Jeho jádro tvořilo asi 50 členů SL, kteří původně nebyli či z osobních důvodů nechtěli být členy žádné odbočky. V roce 2016 byl v návaznosti na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, přetransformován na zapsaný spolek s názvem "Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO....

 

   V současné době má LK-GKM 39 členů, a to zajednak bývalých i současných vojenských letců a příslušníků pozemního personálu, zajednak civilních a sportovních pilotů a příznivců. Za svůj velký úspěch považujeme příbytek i současné generace vojenských letců (a letkyň!!!), jakož i celkové věkové omlazení členské základny našimi vlastními "Vlčaty", žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

(Mimochodem, současný věkový průměr členů LK-GKM je cca 45 let!!!)

 

Výbor odbočky:

   Výbor LK-GKM schází se pravidelně v Praze každé dva až tři měsíce, jednou za rok pak pořádá Valnou hromadu, spojenou s nějakou doplňkovou zajímavou akcí (návštěva Leteckého muzea ve Kbelích, prohlídka Prahy, návštěva Technického muzea, návštěva a prohlídka nových terminálů na letišti Praha-Ruzyně, zájezd do letecké továrny Aero ve Vodochodech a podobně...).

   Samozřejmostí je vedení rozsáhlé foto- a video-dokumentace a archivace v klubových kronikách. Pro své členy pak vydává pravidlený čtvrtletník neboli Bulletin, jednou za rok pak ročenku s názvem "Mrázkoviny"...

 

   Základními úkoly klubu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno též ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí, jakož i s odbočkami Svazu letců České republiky...

V rámci práce s mládeží si klub vychovává vlastní dorost ve formě tzv. Mrázkových vlčat, jejímiž členy se mohou stát mladí zájemci o letectví a jeho historii ve věku od 10 do 18 let...

 

Jedním ze zásadních historických milníků pro LK-GKM (někdejší Odbočku 30) bylo udělení jeho čestného názvu - „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“. Na osobním setkání 27. července 1998 v Jablonci nad Nisou, bydlišti pana gen. Karla Mrázka, hrdiny vzdušných bojů nad Evropou, našeho patrona a velkého vzoru, byl jmenovaný požádán o možnost pojmenovat náš spolek jeho jménem. Fotografická dokumentace a jeho písemný souhlas jsou uloženy jako zlatý poklad v naší kronice...

Odbočka 30, potažmo Letecký klub z ní vzešlý, se tak navíc staly jedinou ze součástí Svazu letců České republiky, která své čestné pojmenování obdržela od svého patrona ještě za jeho života...

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Novinky

Den letectva...

17.09.2017 17:06
Den, který navždy změnil historii československého a světového letectví... Den, kdy skupina statečných splnila svoji přísahu danou vlasti... Den, kdy skupina statečných nezaváhala a odletěla na pomoc hrdinům... Den, který přinesl první pocit vítězství v dlouhém boji... Den, který v srdci...

Toulky po opevnění...

03.09.2017 13:21
Na konci léta zabrousili jsme taktéž zase na pár chvil do historie, kdy jsme se byli ochotni a připraveni bránit. Více v sekci "Žvanírna"...

Osmašedesátý...

03.09.2017 09:11
Před pár dny jsme si připomněli další, již 49. výročí, okupace spřátelenými vojsky v roce 1968. V sekci "Žvanírna" přidán příspěvek na toto téma od Toníka Suchého...

Pozvánky...

19.08.2017 08:48
Pár nových pozvánek v sekci "Informace". Zároveň zařazeno i do kalendáře akcí...

Kalendář akcí...

12.08.2017 15:58
Přidány nové akce do "Kalendáře" - označeny červeným gifem "NEW"...   V "Kalednáři" přidávám nové akce, bližší info k nim v sekci "Informace"...  

Dvě nové knížky...

12.08.2017 15:23
Nabídku dvou nových knížek s leteckou tématikou naleznete v sekci "Nabídky"...

Bitva o Šalingrad a další...

08.08.2017 16:11
Tak jsem se zase po delší době dostal ke psaní. Tudíž mohu uveřejnit (konečně!!!) report z naší návštěvy Šalingradu a valného se hromadění u kamarádů v Himmelblau Service. Vše ve složce "Žvanírna"... V sekci "Nabídky" přibyla nová knížka od našeho přítele, pana plk. Čeřovského... V sekci "Letecká...

Merkur, Merkur, já Dikobraz...

30.06.2017 15:04
Další návštěva v Žatci! To byl zase mazec, tyjo. Tak jsem se to rozhodl zarchivnit. Ve Žvanírně, samozřejmě...

Branný den...

27.06.2017 07:28
... zocelí modré tělo tvé! A jak? To se dozvíte ve složce "Žvanírna"...

A další pozvánky...

21.06.2017 17:03
Klikněte na obrázek...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>